18.6.2020 klo 09:41
Uutinen

Muistitko edunsaajailmoituksen? Määräpäivä lähestyy, toimi nyt

Osakeyhtiöiden on ilmoitettava edunsaajista heinäkuun ensimmäiseen päivään mennessä.

Osakeyhtiöiden ja muun muassa osuuskuntien on tehtävä edunsaajailmoitus Kaupparekisteriin 1.7. mennessä. Ilmoitus on maksuton.

Taustalla on rahanpesulaki, joka tuli voimaan vuoden 2017 heinäkuussa. Lain tarkoituksena on muun muassa estää rahanpesua ja terrorismin rahoittamista ja tehostaa rikoksen tuottaman hyödyn jäljittämistä. Edunsaajatietojen rekisteröinti koskee yleisesti kaikkia EU-maita.

Yrityksen täytyy ilmoittaa Kaupparekisteriin tiedot henkilöistä, jotka omistavat suoraan tai välillisesti yli 25 prosenttia esimerkiksi osakeyhtiön osakkeista. Ilmoitus on tehtävä myös henkilöistä, jotka käyttävät suoraan tai välillisesti yli 25 prosentin osuutta yrityksen äänioikeuksista. Tavallisesti edunsaajat ovat yrityksen omistajia.

Osakeyhtiössä ilmoittamisesta on vastuussa ynhtiön hallitus. Tilitoimisto ei voi tehdä asiakkaana olevan yrityksen puolesta edunsaajailmoitusta eikä muitakaan kaupparekisteri-ilmoituksia. Näiden ilmoitusten allekirjoittajaksi tarvitaan henkilö, jolla on kaupparekisteriin merkitty valtuus.

Yritys voi kuitenkin ilmoittaa kaupparekisteriin, että sen kirjanpitäjällä (tai muulla valtuutetulla henkilöllä) on valtuus tehdä kaupparekisteriin ilmoituksia yrityksen puolesta. Tällainen valtuutus tulee antaa nimenomaan tietylle henkilölle (esim. kirjanpitäjä). Tilitoimistolle annetut suomi.fi-valtuudet tai katso-valtuutukset eivät ole käytettävissä kaupparekisteriin tehtävissä ilmoituksissa eikä muissakaan YTJ-ilmoituksissa.

Avoimien yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden on tehtävä edunsaajailmoitus vain siinä tapauksessa, että edunsaajina on muita kuin kyseisen yhtiön omia yhtiömiehiä. Toiminimiyrittäjien ei tarvitse tehdä edunsaajailmoitusta.

Ilmoitus tehtävä, vaikka edunsaajia ei ole

Kaupparekisteriin kerätyt edunsaajatiedot eivät ole julkisia kuten muut rekisteritiedot. PRH luovuttaa tietoja ainoastaan, jos pyytäjällä on esittää selvitys rahanpesulain mukaisesta käyttötarkoituksesta.

Ilmoittaminen on tehty helpoksi. Ohjeet ilmoituksen tekemiseen löytyvät täältä.

Kun määräaika eli 1.7. on umpeutunut, ilmoitus täytyy tehdä aina, kun yrityksen edunsaajien tiedoissa on tapahtunut muutoksia esimerkiksi omistusjärjestelyiden seurauksena. Velvollisuus koskee myös 1. heinäkuuta jälkeen perustettavia uusia yrityksiä.

Ilmoitus tulee tehdä myös silloin, kun yrityksellä ei ole yhtäkään rahanpesulaissa määriteltyä edunsaajaa. Tällöin yrityksen on ilmoitettava, että tosiasiallista edunsaajaa ei ole.

Ilmoituksen laiminlyönnistä voidaan määrät julkinen varoitus tai pahimmassa tapauksessa uhkasakko. Ilmoitusvelvollisuus koskee noin 300 000 osakeyhtiötä ja osuuskuntaa.

Kuva: Getty Images

toimitus (at) yrittajat.fi