30.1.2020 klo 13:09
Uutinen

Muistitko tämän? Edunsaajailmoitus on tehtävä, vaikka edunsaajia ei olisikaan

PRH kaipaa yrityksiltä rahanpesulain edellyttämiä edunsaajailmoituksia.

Rahanpesulaki velvoittaa noin 300 000 yritystä ilmoittamaan edunsaajiensa tiedot kaupparekisteriin 1. heinäkuuta 2020 mennessä. PRH:n mukaan valtaosa yrityksistä ei vielä ole tehnyt edunsaajailmoitusta.

Ilmoituksia on tehty kaupparekisteriin tällä hetkellä noin 24 000 kappaletta. Edunsaajat ovat useimmissa tapauksissa yrityksen omistajia.

Uusi velvoite koskee muun muassa kaikkia osakeyhtiöitä ja osuuskuntia. Myös osa avoimista yhtiöistä ja kommandiittiyhtiöistä joutuu tekemään ilmoituksen. Velvoitteen ulkopuolella ovat pörssiyhtiöt, toiminimiyrittäjät ja taloyhtiöt, yhdistykset ja säätiöt.

Miksi ilmoitus?

Edunsaajien ilmoittaminen ja rekisteröinti perustuu rahanpesulakiin ja EU-direktiiveihin. Rahanpesulainsäädäntö velvoittaa esimerkiksi pankit ja tilitoimistot tunnistamaan asiakkaansa.

Rahanpesulain mukaan edunsaaja on henkilö, joka omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista tai käyttää yrityksessä yli 25 prosentin äänimäärää. PRH huomauttaa, että edunsaajailmoitus täytyy tehdä myös silloin, kun yrityksellä ei ole rahanpesulain mukaisia edunsaajia.

Yritysten edunsaajatiedot eivät ole samalla tavalla julkisia kuin muut kaupparekisteritiedot. PRH antaa edunsaajatietoja tunnistetuille asiakkaille, joilla on tiedoille rahanpesulain mukainen käyttötarkoitus.

Edunsaajatiedot ovat maksullisia muille kuin viranomaisille. Lue lisää aiheesta PRH:n verkkosivuilta.

toimitus (at) yrittajat.fi