11.5.2018 klo 14:55
Uutinen

Näin konkurssin tehnyttä tuetaan uuteen alkuun: ”Toisella kerralla yleensä onnistaa”

Oikeusministeriön tuoreessa selvityksessä vertaillaan, miten elinkeinotoiminnan vuoksi velkaantuneet yrittäjät voivat vapautua henkilökohtaisesta velkavastuustaan.

Kansainvälisessä selvityksessä vertailtiin eurooppalaisia ja amerikkalaisia yrittäjiä. Selvityksestä käy ilmi, että monissa maissa on tehty maksukyvyttömyysmenettelyjä ja velkavastuusta vapautumista koskevia uudistuksia. Jotkin uudistukset ovat helpottaneet yrittäjien velkavastuusta vapautumista, mutta mitään yhtenäistä linjaa uudistuksilla ei ole ollut.

Muun muassa Ruotsissa, Tanskassa ja Ranskassa on tehty uudistuksia, joilla on haluttu tukea elinkeinotoimintaa ja auttaa elinkeinotoiminnan vuoksi velkaantuneita yksityishenkilöitä uuteen alkuun. Virossa, Itävallassa, Irlannissa ja Espanjassa uudistuksilla on pyritty helpottamaan yleisesti velallisten tilannetta eikä erottelua yrittäjien ja muiden yksityisvelallisten välillä ole tehty. Saksassa puolestaan on parannettu erityisesti kuluttajavelallisten asemaa yksinkertaistetun menettelyn kautta. Yhdysvalloissa kuluttajavelallisten vapautumista velkavastuusta on rajoitettu.

Toinen kerta toden sanoo

Suomen Yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula muistuttaa, että moni konkurssin tehnyt yrittäjä ei epäonnistu toista kertaa.

– On hyvä, että kansainvälinen vertailu yrittäjän uudesta mahdollisuudesta on nyt tehty. Yrittäjyyden kannalta on tärkeää, että epäonnistumisesta ja uuden alun mahdollisuudesta käydään yhteiskunnallista keskustelua. Selvitykset osoittavat, että konkurssin kokeneet yrittäjät onnistuvat liiketoiminnassaan todennäköisemmin toisella kerralla. Kokonaistalouden kannalta onkin järkevää taata kohtuulliset säännöt, joiden rajoissa konkurssin tehnyt yrittäjä saadaan nostettua takaisin yhteiskunnan aktiiviseksi toimijaksi.

Yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivosen mukaan uuden yritystoiminnan käynnistäminen jumiutuu Suomessa usein maksuhäiriömerkintään.

– Yrittäjiltä tulleiden palautteiden perusteella meillä on useita lainsäädännöstä johtuvia esteitä aloittaa uusi yritystoiminta. Maksuhäiriömerkinnät ovat ehkä niistä kaikkein merkittävimmät, sillä merkintä estää usein saamasta yritykselle pankkitiliä, puhelin- ja nettiliittymää, tarpeellisia vakuutuksia ja toimitiloja. Suomen Yrittäjät julkaisee lausuntokierroksen kuluessa omia näkemyksiään, miten yrittäjän uutta alkua voitaisiin helpottaa, Toivonen sanoo.

Velkajärjestely auttaa Suomessa

Missään selvityksessä mukana olevissa maissa ei ole käytössä konkurssimenettelyä, jossa yksityisvelallinen vapautuisi kokonaan kaikista veloistaan. Yhdysvalloissa vapautumisen ulkopuolelle on jätetty useita velkaryhmiä, kuten veroihin ja elatusvelvollisuuteen perustuvat velat.

Useimmissa maissa velkavastuusta vapautuminen edellyttää maksuohjelman noudattamista. Maksuohjelman normaalikesto on kahdesta kuuteen vuotta, mutta monissa maissa normaalikestosta poikkeaminen on tavallista. Monissa maissa on lisäksi vaihtoehtoisia velkavastuusta vapauttavia menettelyjä, jotka perustuvat esimerkiksi velkojien kanssa saavutettuun sovintoon tai velkojien enemmistön hyväksymään maksuohjelmaan. Ruotsissa ja Tanskassa on erityinen yrittäjille tarkoitettu velkajärjestelymenettely.

Suomessa konkurssi ei vapauta veloista, mutta yrittäjä voi vapautua velkavastuusta yksityishenkilön velkajärjestelyssä. Tavallisesti kolmivuotisen maksuohjelman suoritettuaan velallinen vapautuu jäännösveloistaan. Jos velkaantunut yrittäjä ei hae velkajärjestelyyn tai jos hänelle ei voida myöntää sitä esteen, kuten rikosperusteisten velkojen vuoksi, velkoja voidaan periä ulosotossa. Tällöin velkavastuu päättyy viimeistään velan vanhentuessa, eli tavallisesti 15 ja eräissä tilanteissa 20 vuoden kuluttua ulosottoperusteen antamisesta.

Kuva: iStockPhoto

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi