10.9.2018 klo 17:02
Uutinen

Näin tieverkon ongelmat näkyvät kuljetusalalla – ”kun ei hiekoiteta, ei päästä viemään vanhuksille lämmintä ateriaa”

Tuoreen kuljetusbarometrin mukaan tieverkon ongelmat hidastavat kuljetuksia ja kuormittavat ammattilaisia.

Kuljetusyrittäjät antavat tylyn tuomion tieverkon kunnosta.

Tuoreen SKAL Kuljetusbarometrin mukaan huonokuntoinen tieverkko on valtakunnallinen ongelma. 92 prosenttia vastanneista arvioi, että teiden kunto on heikentynyt joko erittäin paljon (64 %) tai jonkin verran (28 %).

Suurimpana ongelmana kuljetusyrittäjät pitävät teiden päällysteiden rapistumista ja talvihoidon tason romahtamista. Kyselyssä korostuvat myös tiestön kestävyysongelmat. Vastaukset kertovat siitä, että alempiasteisella tieverkolla on runsaasti raskasta liikennettä, mutta riittämätön kunnossapito. Tilanne on vaarallinen erityisesti talviaikaan.

Heikentyneestä tiestöstä koituu kuljetusyrityksille arjen toimintaa haittaavia seurauksia.

– Lisääntynyt ajosuorite, kannattavuus heikkenee, yksi barometriin vastannut kuljetusyrittäjä summaa.

– Kuljettajille lomautuksia, vakuutusmaksujen korotuksia vaurioitumisen seurauksena, kaluston pakkohankinnat, joita ei ole suunniteltu, hirveä työmäärän lisäys, joka näkyy myös yrittäjän perheessä yhteisen ajan puutteena, toinen listaa.

Tiestön huono kunto näkyy myös asiakkailla asti.

– Kun ei hiekoiteta teitä, ei päästä viemään vanhuksille lämmintä ateriaa, yksi yrittäjä kertoo.

Huonokuntoinen tiestö on aiheuttanut kalustovaurioita joka kolmannelle vastanneista.

– Autoista tippuu pultteja jne., jotka puhkovat renkaita. Noin 4 000 euron lisäkulut tänä vuonna, yksi kuljetusalan yrittäjä laskee.

– Vetokita, aisa, puskuri menivät uusiksi 3-numeroisella tiellä, märkää lunta 30 senttiä. 76 tonnin painolla auto on kovilla, kun teissä on paljon heittoja ja monttuja, toinen toteaa.

Kysyttäessä tärkeimmistä toimenpiteistä tieverkon liikennöitävyyden ja turvallisuuden lisäämiseksi ehdoton enemmistö asettaa talvikunnossapidon laadun tärkeysjärjestyksen kärkeen. Kakkosena toivotaan asfaltointimäärien lisäystä. Kolmannella sijalla on teiden runkojen vahvistaminen.

Yli puolella rekrytointivaikeuksia

Alan myönteinen talouskehitys näyttää olevan tasaantumassa. Lähes 40 prosenttia vastanneista oli kasvattanut liikevaihtoaan kesän aikana ja 30 prosenttia arvioi sen kasvavan loppuvuonna.

Noin joka neljäs kuljetusyrittäjä ennustaa kuljetusmäärien ja ajosuoritteen kasvua syksyn aikana. Laskua ennustaa noin joka viides. Kannattavuuskehitys vetää edelleen viisaristoa alaspäin. Vain viidennes vastanneista oli parantanut kannattavuuttaan kesän aikana.

Suoritealavertailussa nousee esiin metsäalan kuljetukset, joissa päättynyt kesä oli selkeästi viime vuotta parempi. Alan yrityksistä 55 prosenttia oli lisännyt kuljetusmääriä kesän aikana. Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry:n toimitusjohtaja Kari Palojärven mukaan biotuotetehtaiden tuotanto oli täydessä käynnissä ja sahat pitivät vain lyhyttä kesätaukoa, joten puuta ajettiin koko kesän ajan.

Kasvavat kuljetusmäärät kaikilla suoritealoilla kaipaavat tekijöitä. SKAL Kuljetusbarometrin mukaan rekrytointihalukkaista yrityksistä yli puolet kärsii rekrytointivaikeuksista.

SKAL ry:n vuoden 2018 kolmanteen kuljetusbarometriin vastasi yhteensä 493 jäsenyritystä.

toimitus (at) yrittajat.fi

Kuva: PIxhill