4.6.2020 klo 17:46
Uutinen

Näin torjut korruptiota – Miksi tarvitaan ohjelma väärinkäytösten torjumiseksi? 2021 myös laki edellyttää

Korruptiontorjunta ei koske pelkästään yrityksen omaa toimintaa, vaan myös yrityksen tavaran- tai palveluntoimittajien ja muiden liiketoimintakumppanien toimintaa. EU:n niin sanottu whistleblower-direktiivi tuo velvoitteita yrityksille vuoden 2021 loppuun mennessä.

Eettisiin periaatteisiin erikoistuneen yrityksen Code Of Conduct Companyn Niina Ratsulan mukaan korruptioriski on vaikea tunnistaa.

– Koska ajattelemme, että olemme kaikki hyviä tyyppejä. Korruptio on vaikea käsite: kyse on siitä, kenen intressit menevät edelle, omat vai oman firman.

Korruptio on toimivallan väärinkäyttöä yksityisen edun tavoitteluun. EU-direktiivi velvoittaa vähintään 50 työntekijän yritykset perustamaan sisäisen kanavan väärinkäytöksistä ilmoittamiseen organisaation sisällä vuoden 2021 loppuun mennessä.

TEMiltä korruptiontorjuntaopas pk-yrityksille

Korruptio aiheuttaa vaikeuksia monille yrityksille ja on yksi vaikeimpia yritysten kohtaamia ongelmia.

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisi toukokuussa Korruptiontorjuntaoppaan pk-yrityksille, joka antaa yrityksille myös käytännön työkaluja korruption torjumiseen sekä esittelee konkreettisia esimerkkejä ja tapoja, joilla yritykset voivat ottaa käyttöön omat toimintasääntönsä korruption torjumiseksi. Vastuullinen hallintotapa tekee selvän eron sallittujen ja kiellettyjen toimintatapojen välillä.

– Yrityksen johdon asenteen on oltava selvästi korruption vastainen. Käytännön johtamisessa tämä ilmenee niin, että johto ottaa vastuun asianmukaisten sisäisten valvontatoimien, sisäisen ilmoituskanavan, eettisten ohjeiden ja vaatimustenmukaisuusohjelman kehittämisestä ja käyttöönotosta korruption ja muiden väärinkäytösten havaitsemiseksi ja torjumiseksi sekä viestii tästä ulospäin, TEMin oppaassa todetaan.

Suomessa on valmistelussa korruptionvastainen strategia vuosille 2020-2023. Korruption kitkeminen on tärkeää vapaan kilpailun edellytysten kannalta.

Yt-kumppanit voivat vaatia eettisten periaatteiden allekirjoittamista – Yleinen yritysvastuutrendikin herättelee toimimaan

Code Of Conduct Companyn yrittäjä Niina Ratsulan mukaan pk-yritykselle kimmoke eettisten periaatteiden tai compliance-ohjelman tekoon saattaa olla yhteistyökumppani, esimerkiksi toimittaja tai jakelija, joka vaatii eettisten periaatteiden olemassaoloa. Suuryrityksissä on järjestään eettiset periaatteet ja compliance-ohjelmat. Compliance tarkoittaa vaatimustenmukaisuutta.

– Pk-yrityksissä on herätty siihen, että halutaan konkretisoida ohjeistuksia, esimerkiksi vieraanvaraisuudesta ja sponsoroinnista. Enää ei riitä, että pelkästään todetaan, että yrityksessä on nollatoleranssi. Tarvitaan konkretiaa, mitä nollatoleranssi tarkoittaa.

– Toinen kimmoke compliance-ohjelman tekemiseen on yleinen yritysvastuutrendi. Tässä on kaksi toteuttamiskulmaa: yhtäältä jotkut kuvaavat arvoprosessiaan ja viestivät vastuullisuudesta, kun toisaalta toiset luovat governance-järjestelmän. Kumpaakin lähestymistapaa tarvitaan, Ratsula kertoo.

Ratsulan mukaan Suomessa on paljon korruptiota, koska meillä on harmaalla alueella olevia asioita, ja kysymyksiä herättävää toimintaa.

Code Of Conduct Company tekee compliance-ohjelman laadintaan liittyviä riskiarviointeja ja auttaa määrittelemään toimintaohjeita henkilöstölle. Ratsula tekee myös vastuullisuussparrausta, jossa tunnistetaan yrityksen arvoketjusta vastuullisuusriskit.

Koronakriisi luo otollista maaperää väärinkäytöksille.

– Valitettavasti väärinkäytökset lisääntyvät kriisin synnyttämässä paineessa. Yrityksissä pitää päästä tavoitteisiin ja yhtäkkisessä kriisissä riski siihen, että ihminen alkaa rationalisoimaan erilaisia kompromisseja lisääntyy, Ratsula muistuttaa.

Mitä siis kannattaa tehdä?

1. Tee yrityksesi puolesta julkinen sitoumus korruption vastaiseen toimintaan. Sitouta siihen johto, henkilöstö, sekä liiketoimintakumppanit sekä sitoudu siihen myös itse.

2. Tee riskikartoitus, mitkä korruptioon liittyvät riskit ovat olennaisia juuri sinun yrityksesi liiketoiminnan kannalta.

3. Tee riskikartoituksen pohjalta eettinen toimintaohjelma. Ohjelman tarkoituksena on estää, havaita ja reagoida. Julkaise ohjelma.

4. Kouluta henkilöstö ymmärtämään, mitä toimintaohjelma tarkoittaa käytännössä arjen työssä, erilaisissa tilanteissa.

5. Luo luotettavaksi koettava ilmoituskanava, jota pitkin epäeettistä tai laitonta toimintaa havainnut voi ilmoittaa asiasta, ilman pelkoa rankaisemisesta. Käsittele saadut ilmoitukset asiallisesti.

6. Määrittele ja kerro, millaisiin toimiin yritys ryhtyy havaituista toimintaohjeiden rikkomisesta.

Lähde: TEMin Korruptiontorjuntaopas pk-yrityksille

Kuvassa Niina Ratsula, kuvaaja: Jani Utriainen

Riikka Koskenranta

riikka.koskenranta (at) yrittajat.fi