Näin vaikutimme yrittäjien puolesta 2022

Vaikuttaminen on aina yhteistyötä. Työtä tehdään jatkuvasti ja pitkäjänteisesti toimiston, luottamushenkilöiden, jäsenistön sekä sidosryhmien joukolla vaihtelevissa olosuhteissa. Keski-Suomen Yrittäjät on mukana yli 60 vaikuttamispaikassa, joissa ajamme yrittäjille suotuisempia olosuhteita sekä parempaa arkea. Tavoittelemme sitä, että Keski-Suomi kuuluu TOP 5 -yrittäjyysmaakuntien joukkoon vuonna 2025. Tällä hetkellä olemme kymmenen porukassa. Seuraavassa tiivistettynä vaikuttamisyhteistyötämme vuonna 2022.

Lainsäädäntö

Näemme, että yrityksille tulee viipymättä valmistella energiatuki, joka otetaan tarpeen mukaan käyttöön. Olemme kesästä saakka tuoneet esiin yrittäjien hätää energian hinnan nousuun liittyen ja sanoittaneet yrittäjien tilannetta sidosryhmille. Elinvoimaisten yritysten lento ei saa päättyä satunnaisesti vaikuttaviin kestämättömiksi kohoaviin energiakustannuksiin.

Olemme ottaneet voimakkaasti kantaa maan tapaan, jossa isot yritykset sekä julkinen sektori laittomasti ja yksipuolisesti pidentävät maksuaikoja yli 30 päivään, kun maksun saajina ovat pk-yritykset. Maksuaikalain valvontaa tulee tiukentaa ja rikkomuksista tulee määrätä sanktiota. Emme hyväksy sitä, että pk-yrityksiä käytetään epävirallisina pankkeina. EU-komission arvion mukaan noin neljäsosa konkursseista johtuu siitä, että yritykset eivät saa maksujaan ajoissa.

YEL-uudistus on huolestuttanut yrittäjiä ja aiheuttanut pelkoja. Eläkeyhtiöt ovat Finanssivalvonnan ohjeistamina tiukentaneet ilmoitettujen työtulojen valvontaa. Yrittäjäjärjestö vaikutti aktiivisesti siihen, että yrittäjän oma ilmoitus pysyy jatkossakin merkittävässä roolissa työtuloa määriteltäessä sekä siihen, että maksut eivät voi kerralla nousta kohtuuttomasti. Pidämme äärimmäisen tärkeänä, että koko YEL-järjestelmä otetaan tarkasteluun seuraavalla vaalikaudella mm. maksujen rahastoinnin sekä henkilökohtaisten eläkekertymien osalta. Yrittäjät eivät luota järjestelmään ja on kestämätöntä, että neljäsosa tuloista joudutaan tilittämään järjestelmään, jota ei koeta luotettavaksi.

Hyvinvointialue ja julkiset hankinnat

Keski-Suomessa toimii yli 800 sote-alan yritystä. Olemme mukana hyvinvointialueen valmistelussa tiiviissä yhteistyössä viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja palveluntuottajien verkostossa. YrHyvaKS-hanke kokoaa yrittäjiä ja viranhaltijoita sekä luottamushenkilöitä yhteen jakamaan tietoa ja vaihtamaan näkemyksiä. Hankkeessa kokoontuu teemaryhmiä, jotka osallistuvat toiminnan linjausten valmisteluun. Merkittävä vaikuttamisvoitto vuonna 2022 oli palveluntuottajien vaikuttamistoimielimen perustaminen Keski-Suomen hyvinvointialueen organisaatioon. Työ sen eteen jatkuu, että yritykset pysyvät mukana hyvinvointialueen palveluntuottajina ja että palvelutuotanto on tehokasta sekä laadukasta. On myös kriittistä, että Keski-Suomi on kiinnostava paikka tulla töihin alan osaajille. Keski-Suomen kauppakamari on YrHyvaKS-hankkeen yhteistyökumppani.

Julkiset hankinnat ja pk-yritysten osallisuus niissä pysyvät vaikuttamisen kärkiteemoina vuodesta toiseen. Vaikutamme erityisesti siihen, että järkevästi mitoitettuja palveluseteleitä otetaan käyttöön mahdollisimman laajasti, kokonaisuuksia kilpailutetaan niin, että myös pienet yritykset voivat osallistua, kilpailutusten kriteerit ovat kohtuullisia ja tarkoituksenmukaisia ja että pienhankinnat kilpailutetaan avoimesti. Hyvinvointialue on yli miljardin kokonaisbudjetillaan kuntien ohessa hyvin suuri toimija julkisten hankintojen kentällä yli toimialarajojen.

Uusia inhouse-yhtiöitä on perustettu Keski-Suomen hyvinvointialueelle. Perusteluna koko maassa käynnissä olevaan suuntaukseen on käytetty muun muassa valmistelun kiirettä. Inhouse-yhtiöt syövät yrittäjyyden sekä vapaan kilpailun mahdollisuuksia ja siten rapauttavat paikallista elinvoimaa. Otimme alkuvuodesta kantaa siihen, että kaavailtua lakimuutosta inhouse-yhtiöiden ulosmyyntioikeuden kasvattamisesta ei pidä toteuttaa. Lakimuutos ei onneksi edennyt. Näemme, että uusista inhouse-yhtiöistä tulee tehdä yritysvaikutusten arviointi ennen niiden perustamista.

Tammikuisissa aluevaaleissa oli ehdolla 91 yrittäjäehdokasta Keski-Suomesta. 12 heistä valittiin hyvinvointialueen valtuustoon. Toimme vaalikampanjassa laajasti esiin yrittäjänäkökulmia teemalla Parempi hoito. Tarjosimme mediatilaa kanavissamme yrittäjäehdokkaille.

Rahoitus

Vuonna 2023 on Keski-Suomessa haettavana runsaasti kehittämisrahoitusta sekä yrityksille että kehittäjäorganisaatioille. Vaikutamme sen puolesta, että rahat saadaan liikkeelle pk-yrityksiä eteenpäin vieviin hankkeisiin. Olemme olleet mukana JTF-rahaston valmistelussa ja vaikuttaneet siihen, että rahaston kehittämisrahoitus ohjautuisi pk-yrityksille hyödyllisiin kohteisiin.

Olemme osana Keski-Suomen verkostoa ajaneet tieosuuksien parantamista sekä lentojen jatkumista Tikkakoskelta sujuvasti maailmalle. Keski-Suomen saavutettavuus teitse on liikahtanut parempaan suuntaan. Äänekoski-Viitasaari tieosuuden parannukseen saatiin 50 miljoonaa euroa, ja Valtatie 4 Vaajakosken kohdalla nousi Väyläverkon investointiohjelmaan 2023–2030. Vaikutamme myös siihen, että alueen yrityksiä kuullaan ja yritysvaikutusten arviointi tehdään, kun uusia hankkeita suunnitellaan.  

Elinvoimakunnat

Yrittäjien Kuntabarometri keväällä toi tärkeää tietoa siitä, miten yrittäjät kokevat oman kuntansa elinkeinopolitiikan eri osa-alueineen. Kunnissa on ilahduttavasti haluttu käydä tuloksia yhdessä läpi. On tunnistettu vahvuuksia, joita on syytä vahvistaa edelleen ja kehittämiskohteita, jotka vaativat uudenlaista otetta. Paikallisyhdistyksemme rakentavat elinvoimakuntia omilla seuduillaan.

Omistajanvaihdokset ovat kestävän elinvoiman kannalta kriittisen tärkeitä. Yrittäjät ikääntyvät, tilalle tarvitaan uusia tekijöitä. OmistajaKS-hanke auttaa sekä ostajia että myyjiä, valmentaa omistajanvaihdosasiantuntijoita ja kytkee omistajanvaihdokset kuntamarkkinointiin. Yli 130 yritystä on osallistunut hankkeeseen, ja ensimmäiset yrityskaupat ovat syntyneet. Tavoitteena on rakentaa pysyviä, raikkaita toimintamalleja omistajanvaihdosten kentälle.

Seuraavaksi suuntaamme kohti eduskuntavaaleja teemalla #nostetaanrimaa. Tehdään kaikki asioita vähän paremmin, kestävämmin ja innostavammin. Onnea uuteen vuoteen!

Lisätiedot: Sanna-Mari Jyräkoski, Keski-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja, p. 050 563 7780, sanna-mari.jyrakoski@yrittajat.fi