28.1.2018 klo 08:02
Uutinen

Naiset ovat miehiä selvästi tyytymättömämpiä työpaikkaansa ja esimiehiinsä

Neljännes naisista kokee, että he eivät saa esimieheltään tukea työssä onnistumiseen. Jopa kolmas on sitä mieltä, ettei heitä arvosteta työpaikalla.

Naiset suhtautuvat esimiehiinsä ja heiltä saamaansa tukeen ja palautteeseen selvästi miehiä kriittisemmin. Jopa neljännes naisista (24 %) kokee, että he eivät saa esimieheltään tukea työssä onnistumiseen. Miehistä samaa mieltä on noin joka viides (19 %). Asia käy ilmi Accountor-konserniin kuuluvan konsulttiyritys HR4:n laajasta työntekijäkyselystä.

– Mitä tyytymättömämpi työntekijä on esimiestyöhön, sitä enemmän hänellä on sairauspoissaoloja. Tämä on asia, joka kannattaisi ottaa todella vakavasti jokaisella työpaikalla, sanoo HR4:n tutkimusliiketoiminnan johtaja Teemu Putto.

Jopa kolmannes (32 %) kyselyyn vastanneista naisista kokee, että heitä ei arvosteta työpaikalla. Miehistäkin 27 prosenttia on tätä mieltä. Mitä suurempi yritys on, sitä enemmän kokemus arvostuksesta laskee. Yleisintä arvostuksen puute on teollisuusyrityksissä.

– Työntekijät haluaisivat, että yrityksissä keskityttäisiin nimenomaan työntekijöiden arvostuksen kehittämiseen. Johtajilta saaduissa vastauksissa korostuvat kuitenkin huomattavasti enemmän liiketoiminnan kehittämiseen kohdistuvat asiat, toteaa HR4:n markkinointipäällikkö Sanna Eulenberger.

Lue koko tiedote täällä >>

toimitus@hameenyrityssanomat.fi