19.9.2022 klo 10:00
Uutinen

Nämä 4 asiaa jokaisen yrittäjän on syytä tietää eläketurvastaan

Kaupallinen yhteistyö: Elo

1. YEL-maksuprosentti määräytyy yrittäjän iän mukaan

YEL-maksuun vaikuttavat ikään sidottu vakuutusmaksuprosentti, YEL-työtulo, maksujen eräkuukaudet sekä aloittavan yrittäjän 22 prosentin alennus. YEL-vakuutusmaksuprosentti vuonna 2022 on 18–52-vuotiailla 24,10 %, 53 vuotta täyttäneillä 25,60 % ja 63 vuoden iän täyttämistä seuraavan vuoden alusta 24,10 %.

YEL-työtulon perusteella maksetaan yrittäjän sosiaaliturvaa ja kerrytetään eläkettä. Indeksikorotuksella huolehditaan, ettei työtulo jää vuosien saatossa laahaamaan jälkeen. 

2. YEL-maksut voi vähentää verotuksessa

Yrittäjä voi maksaa YEL-vakuutusmaksun joko itse tai yrityksensä maksuna. Riippumatta siitä, kumpi toimii maksajana, vakuutusmaksun voi vähentää verotuksesta.
Jos yrittäjä maksaa YEL-maksun itse, vähennyksen voi tehdä joko omassa tai puolison henkilökohtaisessa verotuksessa. Kun YEL-maksun maksajana toimii yritys, maksut tulee vähentää yrityksen kuluina. 

Tiedot YEL-maksuista eivät välity verottajalle automaattisesti, vaan yrittäjän pitää ilmoittaa niistä.

3. YEL-työtulon on vastattava yrittäjän työpanoksen rahallista arvoa

YEL-työtulo on asetettava siten, että se vastaa kohtuullista palkkaa, joka maksettaisiin yrittäjän tilalle palkattavalle yhtä ammattitaitoiselle työntekijälle. YEL-työtulon vuotuinen alaraja on 8 261,71 euroa ja yläraja 187 625,00 euroa vuonna 2022.

Vuotuisen alarajan ylittymistä ei kannata jäädä odottelemaan, vaan ottaa YEL-vakuutus saman tien, kun työtulo näyttää vakiintuvan yli 690 euroon kuukaudessa.

4. Yrittäjällä on oikeus työttömyyspäivärahaan

Yrittäjän oikeus työttömyyspäivärahaan on sidottu YEL-työtuloon. YEL-työtulon oltava vuonna 2022 vähintään 13 573 euroa vuodessa, jotta yrittäjä voi saada työttömyyspäivärahaa.

Yrittäjä voi saada Kelan peruspäivärahaa tai omasta työttömyyskassastaan ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, kun YEL-työtulo on vähintään työttömyysturvassa määritellyn alarajan verran ja muut saamisen edellytykset täyttävät. 
Jos YEL-työtulo on alle alarajan eli vähemmän kuin 13 573 euroa, yrittäjä ei ole oikeutettu työttömyyspäivärahaan. Tällöin hänellä saattaa olla oikeus Kelan tarveharkintaiseen työmarkkinatukeen.

YEL-vakuutus on yrittäjän tärkein vakuutus

YEL-vakuutuksen työtulo on eläkkeen lisäksi monen sosiaalietuuden perusteena, sillä muun muassa Kela käyttää työtuloa yrittäjän etuuksien laskennassa. YEL-työtulon mukaan määräytyvän yrittäjän työttömyys- ja eläketurvan lisäksi eri etuudet yritystoiminnan aikana sekä yrittäjän perheen toimeentulo, jos yrittäjä menehtyy. Yrittäjän ammatilliseen kuntoutukseen pääseminen vaatii myös riittävää työtulon tasoa.

Tekstiä varten on haastateltu Elon eläkeneuvontapäällikköä Satu Saulivaaraa.
 
Lue lisää:
YEL-vakuutuksesta ja vakuutuksen ottamisesta
Laske Elon YEL-laskurilla YEL-työtulon vaikutus eri etuuksiin ja vakuutusmaksun määrään