Suomalaisten yritysten kannalta on turvallisinta suunnitella Venäjästä irtautumista julkisuuden ulkopuolella, sanoo asiantuntija.
23.3.2022 klo 15:02
Uutinen

Nämä asiat huolettavat nyt Venäjällä toimivia suomalaisyrityksiä – Katso vastaukset polttaviin kysymyksiin

Suomalaisyritykset pyrkivät nyt kaikin tavoin selvittämään mahdollisuuksia omaisuuden myyntiin. Myös pakotteiden vaikutukset herättävät paljon epätietoisuutta.

Venäjälle kytköksissä olevien suomalaisyritysten tilanne vaikeutuu päivä päivältä.

– Kyselyt rupeavat olemaan aika vaikeita. Yhä eriytyneempiä ja yrityskohtaisia, Suomalais-Venäläisen kauppakamarin toimitusjohtaja Jaana Rekolainen kertoo. Kauppakamari on järjestänyt viime aikoina useita webinaareja tiedonnälkäisille yrittäjille. Puhuttavia teemoja ovat olleet muun etenkin Venäjää kohtaan asetetut talouspakotteet ja vientikielto.

Rekolaisen tiedossa ei ole tarkkaa määrää Venäjällä toimivista suomalaisyrityksistä.

– Noin 70 yritystä on jollakin tavalla ilmoittanut lähdöstään. Emme tiedä, ovatko ne poistuneet kokonaan vai keskeyttäneet toimintansa. Tällä hetkellä yrityksille on turvallisempaa, että ne suunnittelevat asioita hiljaisuudessa kuin kertovat kaikesta julkisuuteen.

Tullille tehtyjen vienti- ja tuonti-ilmoitusten perusteella Suomen Venäjän kauppa romahti viikon 10 paikkeilla. Sen jälkeen vienti-ilmoitusten määrät ovat lähteneet jyrkkään laskuun. Samalla liikenne satamissa ja raskaan liikenteen rajanylityspaikoilla on hiljentynyt. Viikoilla 10-11 myös isojen yritysten osalta tuonnin arvossa oli laskua yhteensä 71 prosenttia verrattuna viikkoihin 8-9.

– Viennissä lasku näkyy eniten suurimmissa tullinimikkeissä, kuten koneet ja laitteet, joissa on myös eniten vientipakotteita. Toinen suuri vientipakotenimikeryhmä on sähkökoneet ja -laitteet, joka on ollut kovassa pudotuksessa jo viimeiset kolme viikkoa. Vientipakotteiden ulkopuolisten ryhmien suurin lasku on paperissa ja pahvissa sekä energiatuotteissa, tilastojohtaja Olli-Pekka Penttilä kertoo.

Kokosimme Jaana Rekolaisen vastauksia yleisimpiin suomalaisyritysten esittämiin kysymyksiin.

Millä tavalla yritys voi selvittää, onko sen toimitusketjussa tai edunsaajissa pakotelistattuja venäläisiä?

Pakotenäkökulmasta edunsaajan selvittäminen lähtee omistuksen selvittämisen kautta. Tulkinta eroaa hieman sen mukaan, onko kyse Yhdysvaltojen vai EU:n pakotelistauksesta. Asiaa voi selvittää kaupallisten hakukoneiden kautta ja Yhdysvaltain valtiovarainministeriön rekisterin avulla. Sieltä voi saada tietoa, ketkä ovat pakotelistalla. EU:lla on myös selkeät listaukset pakotteiden kohteina olevista henkilöistä ja yrityksistä. Suomalais-Venäläisen kauppakamarin pakotesivuilta ovat löydettävissä nämä listaukset.

Yrityksen kannalta oleellista on tuntea oma kauppakumppani ja käydä tämän kanssa läpi edunsaajia ja sitä, mihin tuotteet päätyvät eli loppukäyttäjä. Tältä voi periaatteessa vaatia myös loppukäyttäjätodistuksen, jolla täyttää omaa selvitysvelvollisuuttaan. On selvitettävä, ettei toimitusten välissä ole bulvaania, joka toimittaa tuotteita jollekin pakotelistatulle. 

Mikä on yrityksen vastuu ja millaisia seurauksia sille voi koitua, jos toimituksia päätyy pakotelistatuille?

Tärkeintä on, että yritys pyrkii selvittämään asiat vilpittömässä mielessä mahdollisimman hyvin käytössä olevin keinoin eikä se pyri tahallisesti kiertämään pakotesäädöksiä. Yritys on kuitenkin rikosoikeudellisessa vastuussa. EU-pakotteiden rikkominen on sama kuin rikkoisi Suomen lainsäädäntöä.

Venäjän lainsäädäntö muokkaantuu koko ajan. Venäjällä on vireillä lakiluonnos siitä, että länsipakotteiden noudattaminen tulisi rikosoikeudellisen vastuun piiriin. Tällöin yrityksen paikallinen johto voi joutua hyvinkin ristiriitaisiin tilanteisiin.

Miten maksuliikenne toimii tällä hetkellä Venäjällä?

Maksuliikenteestä tulee paljon kyselyitä. On olemassa edelleen toimivia pankkiyhteyksiä. Periaatteessa maksut kulkevat, mutta maksujen välitys on hidastunut, koska pankit tekevät huolellisemmin taustaselvityksiä.

Tällä hetkellä SWIFT-järjestelmästä on irrotettu seitsemän venäläispankkia. Venäjällä toimii edelleen muutama ulkomaalainen pankki. Ne ovat pakotemielessä turvallisempia, mutta niidenkin kohdalla on riski siitä, että ne irrottautuvat Venäjästä. Venäjällä toimivia ulkomaalaisia pankkeja ovat tietojemme mukaan Raiffeisen, UniCredit ja Rosbank.

Onko suomalaisen yritysomaisuuden myyminen tällä hetkellä mahdollista Venäjällä?

Omaisuuden myyminen voi olla mahdollista erityisluvalla. Venäjällä on perustettu ulkomaisten investointien valvontakomitea, joka voisi käytännössä antaa tällaisen luvan. Tällä hetkellä käsitys on, että jos kyseessä on osakeyhtiö, myyminen tai omistuksen luovuttaminen on hankalampaa. Jos kyseessä on rajavastuuyhtiö, sen kohdalla myynti voisi olla mahdollista. Jos tällaisen transaktion tekee, on kuitenkin epäselvää, siirtyvätkö rahat myynnistä. Pankin kanssa olisi hyvä selvittää etukäteen rahojen siirtyminen.

Pauli Reinikainen