18.12.2017 klo 18:14
Uutinen

Nämä työnantajan etuudet muuttuvat ensi vuonna: Katso lista

Ensi vuoden alusta alkaen yrittäjät saavat korvaukset omasta työterveyshuollostaan aikaisempaa helpommin. Luvassa on myös muita uudistuksia.

Työnantajien Kela-asiointiin ja etuuksiin tulee vuoden 2018 kuluessa muutoksia. Yksi niistä on työnantajan sairausvakuutusmaksun pieneneminen.

Sairausvakuutusmaksuun muutoksia

Työnantajan sairausvakuutusmaksu on ensi vuoden alusta lähtien 0,86 prosenttia maksettavista palkoista. Maksu alenee 0,22 prosenttiyksikköä. Vuonna 2017 maksu on ollut 1,08 prosenttia.

Suomessa vakuutetun MYEL-yrittäjän päivärahamaksu on ensi vuonna 1,53 prosenttia palkasta (1,58 prosenttia vuonna 2017). YEL-vakuutettu yrittäjä maksaa ensi vuonna päivärahamaksun lisäksi 0,17 prosentin lisärahoitusosuuden eli yhteensä maksu on 1,70 prosenttia (vuonna 2017 yhteensä 1,64 prosenttia).

Palkansaajat ja yrittäjät eivät maksa sairaanhoitomaksua vuonna 2018. Tilanne oli sama myös vuonna 2017.

Päiväraha-asiointiin vain yksi tilinumero Y-tunnusta kohden

Työnantajan asiointipalveluun tehdään vuoden 2018 kuluessa muutoksia, jotka liittyvät vuoden 2019 alussa käyttöön otettavaan tulorekisteriin. Ensi vuoden syksystä alkaen Kela alkaa maksaa työnantajaorganisaation sairaus- ja vanhempainpäivärahat, vuosilomakustannuskorvauksen ja perhevapaakorvauksen aina yhdelle pankkitilille. Y-tunnuksellinen työnantaja voi muokata tilinumeroa työnantajan asiointipalvelussa. Muutoksen yhteydessä Kela alkaa hakea Y-tunnuksellisen työnantajan nimi- ja kielitiedot Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ).

Työnantaja-asiakkaiden asiointi helpottuu

Useampaa työtä tekevän sairauspäiväraha määritellään ensi vuonna uudella tavalla. Vuoden 2018 alusta sairauspäivärahan määrä perustuu työkohtaiseen työtuloon silloin, kun työntekijällä on useita töitä ja hän on sairauden vuoksi poissa vain osasta töistään, mutta jatkaa työntekoa osassa. Näissä tilanteissa Kela tarvitsee työntekijän työtulot sairauspoissaoloa edeltäneen 6 kuukauden ajalta.

Yrittäjän sairauspäivärahan omavastuuaika lyhenee

YEL-vakuutetun yrittäjän sairauspäivärahan omavastuuaika lyhenee yhteen päivään. Nykyään omavastuuaika on sairastumispäivä ja kolme sitä seuraavaa arkipäivää. Jatkossa omavastuuaikaan kuuluu vain sairastumispäivä. Vuonna 2018 alkavissa työkyvyttömyysjaksoissa YEL-vakuutuksen on oltava voimassa sairastumispäivänä, jotta yrittäjä voi saada YEL-päivärahaa sairauspäivärahan omavastuuajalta.

Entistä useammalle yrittäjälle suorakorvaus työterveyshuollosta

Ensi vuoden alusta alkaen yrittäjä voi saada omista työterveyshuollon kustannuksistaan suorakorvauksen myös yksityiseltä palveluntuottajalta. Tähän asti se on ollut mahdollista vain terveyskeskukselta ostetusta työterveyshuollosta. Yksityisen palveluntuottajan täytyy tehdä Kelan kanssa tilityssopimus voidakseen hakea korvaukset yrittäjän puolesta.

Kuva: iStockPhoto

Yrittäjäsanomat

toimitus (at) yrittajat.fi