12.5.2020 klo 16:05
Uutinen

Noustaan yhdessä -apua yrittäjille -hanke käynnistyy

Ely-keskus on myöntänyt Kuopion Yrittäjille ESR-rahoitusta hankkeelle, joka tarjoaa yrittäjille tukea ja keinoja koronakriisistä toipumiseen sekä osallistujille vertaistukea. Hankkeen sisältö on nyt kilpailutettu, ja ensimmäiset koulutukset järjestetään toukokuun lopulla.

Koulutuksiin osallistuminen on yrittäjille täysin ilmaista – voit osallistua jokaiseen osioon, tai vain yhteen, oman valintasi ja tilanteesi mukaan. Jokaisesta osiosta lähetetään ilmoittautuneille sähköpostiin linkki, jonka kautta etäluennolle osallistutaan. Osallistuja tarvitsee vain älylaitteen sekä toimivan nettiyhteyden.

Valitut koulutussisällöt jakautuvat seuraavien teemojen alle: yrittäjän jaksamista tukevat, liiketoiminnan kehittäminen ja uudistaminen sekä yrityksen talous ja kannattavuus. Teemoihin tuli sisältöehdotuksia noin 30 eri toimijalta. Valinnat suoritti Kuopion Yrittäjien puheenjohtaja Sirpa Karppi ja varapuheenjohtaja Mika Moisander, toiminnanjohtaja Kirsi Sisso-Litmanen esitteli saapuneet tarjoukset.

Jaksamista tukevat

Draivia vuorovaikutukseen etänä

Koulutuksen tavoitteena on antaa käytännön työkaluja vakuuttavaan vuorovaikutukseen ja esiintymiseen etäpalavereissa ja asiakaskohtaamisissa. Lisäksi koulutuksella halutaan voimaannuttaa ja virkistää yrittäjiä poikkeustilan keskellä. Sisältöalueena ovat: vuorovaikutus etätapaamisissa – miten esiintyä vakuuttavasti kameran edessä – äänenkäyttö ja vireystilan ylläpitäminen – sanaton viestintä ja etäkohtaaminen -lämmittelyn pika-paketti. Kouluttaja Viestintäkoulutus Draivi, Tiina Naumanen. Koulutus järjestetään ma 25.5. klo 10.30-12.30. Ilmoittaudu mukaan koulutukseen tästä

Yrittäjän itsetuntemus ja luontaiset vahvuudet – ajattelutaipumusten hyödyntäminen omassa liiketoiminnassa

Miten löydät itsestäsi ne piirteet, jotka auttavat sinua arjessa? Aiheuttaako ihmisten erilaisuus joskus väärinymmärryksiä tai ristiriitoja? Teetkö myös valintoja, jotka kuluttavat sinua liikaa? Juuri henkilökohtaiset vahvuudet tilanteessa, miten Oy MINÄ Ab. selviytyy, on itse asiassa kaikkein tärkeintä. Yrittäjä on pakotettu sopeuttamaan ”teknisiä asioita” eli henkilöstöä, tilaus toimitusketjuja sekä maksuaikoja ja velkoja. Oman itsensä äärelle pysähtyminen, omien voimavarojen ja erityisesti vahvuuksien tunnistaminen jäävät miltei kaikilta tekemättä. Osallistu intensiivivalmennukseen, jossa saat kosketuksen omaan itsetuntemukseesi, opit ymmärtämään toisia ja pystyt ottamaan arjen haasteet paremmin hallintaan. Kouluttajana Vipuvaikutus Consulting, Aki Miettinen. Koulutus järjestetään torstaina 28.5. klo 9-11. Ilmoittaudu mukaan koulutukseen tästä.

Hyvinvointiluento Kaaosta ja koronakiloja? Hyvinvoinnin konkreett eri toiitoimet yrittäjän arjessa jaksamisen tukena

Liikunta, ravinto ja palautuminen muodostavat pohjan hyvinvoinnille ja jaksamiselle, mutta täydellisyyttä ei näissäkään asioissa kaivata, vaan riittävän hyvä riittää. Kuinka liikut niin, että liikunta auttaa purkamaan stressiä, ei lisäämään sitä? Voiko liikkumalla lisätä paineensietokykyä? Kuinka syöt itsesi vahvaksi? Mitä onkaan palautuminen? Kuinka voit vaikuttaa palautumiskapasiteettisi ja virittää suorituskykysi vastaamaan poikkeusajan vaateita? Valmentajana Nina Honka, FM, ft, PhT®, yrittäjä Studio Tempo. Ajankohta kesäkuun alussa, ilmoitetaan tarkemmin lähempänä ajankohtaa.

Liiketoiminnan kehittäminen ja uudistaminen

Tulevaisuuden suunnittelu suurten muutosten jälkeen

Etäkoulutuksessa tutustutaan muutostilanteen jälkeiseen lähtötilanneanalyysiin, jossa arvioidaan mm. omia palveluja ja toimintoja, toimintaympäristöä ja asiakkaita, tutustutaan asiakkaiden (osto)käyttäytymisen muutoksiin ja pohditaan tulevaisuutta PESTEL-analyysin (poliittiset, taloudelliset, sosiaaliset, ympäristö, teknologiset ja lait / asetukset / määräykset) näkökulmien avulla. Koulutus järjestetään kesäkuussa. Kouluttajana Laatukoulutus Jouni Ortju.

Strategian päivittäminen ja toimintasuunnitelma

Etäkoulutuksessa perehdytään strategian päivittämiseen ja toimintasuunnitelman tekoon. Koulutuksessa avataan yrityksen strategiaprosessi ja sen tärkein työkalu eli toimintasuunnitelma. Lisäksi vinkkejä ja linkkejä omaan jatkotyöskentelyyn. Koulutus järjestetään kesäkuussa. Kouluttajana Laatukoulutus Jouni Ortju.

Luottamusverkostot ja varautuminen liiketoiminnan uudistamisessa

Kesäkuussa järjestettävä verkkoluento teemoista luottamusverkostojen rakentaminen sekä ennakointi ja varautuminen liiketoiminnan uudistamisessa. Luentokokonaisuudesta vastaa Savonia-amk:n TKI-asiantuntija Jyri Wuorisalo. Koulutuksen ajankohta selviää myöhemmin.

Lean-ajattelusta apua työn suunnitteluun ja ajankäytön hallintaan

Lean-ajattelun ytimessä on työn virtaus: tehokas ja sujuva työnteko, jossa keskitytään arvoa tuottaviin asioihin. Erityisesti kriisitilanteessa on entistäkin tärkeämpää keskittyä niihin asioihin, joista on hyötyä: jotka tuottavat lisäarvoa asiakkaille ja yrittäjälle itselleen. Tässä koulutuksessa osallistujat oppivat muutaman keskeisen lean-periaatteen, jotka he pystyvät välittömästi ottamaan käyttöön omassa työssään. Koulutuksen sisältö on seuraava: – Miten saada työ virtaamaan? Lean-näkökulma työn sujuvuuden parantamiseen ja ajankäytön hallintaan – Lisäarvoa tuottamattoman työn eli hukan tunnistaminen ja poistaminen – Keskeneräisen työn hallinta kanban-taulun avulla -Työympäristön organisointi 5S-menetelmällä. Responsia Quality Solutions Ky / Niina Suuronen. Koulutuksen ajankohta selviää myöhemmin.

Yrityksen talous ja kannattavuus

Yrityksen talous ja kannattavuus -teeman sisältö tulee kokonaisuudessaan Talentree Talouspalvelut Oy:ltä. Kouluttaja Vesa Sarvi. Koulutukset järjestetään elokuussa.

Etäkoulutuksen kesto kullakin osa-alueella on kaksi tuntia. Sisällöt ovat

  • talouden ja liiketoiminnan johtaminen poikkeustilanteessa
  • toimenpiteet ja työkalut kassavirran vahvistamiseksikannattavuudesta huolehtiminen
  • talouden suunnittelu, raportointi ja ennustaminen