17.10.2017 klo 09:46
Uutinen

Nuoret työnhakijat etsimään piilotyöpaikkoja Hämeenlinnan seudulta

Hämeenlinnan seudulla käynnistyy uudenlainen työnhakukampanja, jossa työnhakijat kontaktoivat yrityksiä etsiessään työpaikkoja, joita ei syystä tai toisesta ole laitettu avoimeksi.

Kampanjassa kartoitetaan työnhakijoiden osaaminen ja hakijat itse yhdessä kampanjan vetäjien kanssa kontaktoivat satoja yrityksiä muun muassa piilotyöpaikkojen löytämiseksi. Piilotyöpaikkoja ovat sellaiset työt, joihin kaivattaisiin työntekijöitä, mutta joita ei ole jostain syystä ehditty tai haluttu laittaa julkisesti hakuun.

Kahden kuukauden pituiseen työllisyyskampanjaan haetaan parhaillaan osaajia. Mukaan mahtuu 80 työnhakijaa Hämeenlinnan seudun kunnista: Hattulasta, Hämeenlinnasta ja Janakkalasta. Alueilta etsitään alle 30-vuotiaita, joilla on ammattitutkinto sekä halu, asenne ja into työllistyä avoimille työmarkkinoille.

Kova työllistymistavoite ripeällä aikataululla

– Tavoitteena on saada kampanjaan mukaan ainakin 50 osaajaa ja löytää heitä kohtaamaan saman verran yrityksiä. Oma tavoitteemme on, että työnhakijoista 20 olisi työllistynyt maaliskuun loppuun mennessä, mikä on tosi kova tavoite tässä aikataulussa. Muilla paikkakunnilla on kuitenkin jo nähty, että piilotyöpaikkoja nousee aina pikkuhiljaa esiin. Aiemmissa toteutuksissa jopa 35 prosenttia osallistujista työllistyi kampanjan aikana ja yli 90 prosenttia koki työllistymismahdollisuuksiensa parantuneen. Tässä tehdään kiihdytys ja katsotaan mitä sillä saadaan aikaan. On tosi luottavainen olo, kampanjan vetäjä Mikko Korpela Business Arena Oy:stä sanoo.

Ammattilaiset Areenalla -työnhakukampanja on kuntamarkkinoinnin SM-palkittu nopean vastineen toimenpideohjelma, joka on suunnattu etenkin äkillisiin rakennemuutostilanteisiin ja aktiivisen työnhaun vauhdittamiseksi. Työnhakijoille ja yrityksille kampanjaan osallistuminen on maksutonta ja työnhakija sitoutuu vain osallistumaan rekrytointitilaisuuteen. Hämeenlinnan seudun kampanjan toteuttavat yhteistyössä Hämeenlinnan seudun kunnat, Business Arena Oy ja Hämeen TE-toimisto.

Työ ja osaajat eivät kohtaa

Työllisyyskampanjan kohderyhmänä ovat ensimmäistä kertaa nuoret aikuiset. Hämeenlinnan seudulla on noin 500 alle 30-vuotiasta työtöntä, joista noin kahdella kolmasosalla on ammatillinen koulutus ja yhdellä kolmasosalla korkeakoulututkinto. Työttömyysprosentti on Hämeenlinnan seudulla kaikkiaan 9,9 %. Osaamista löytyy muun muassa metallialalta, kaupan ja logistiikan aloilta sekä muilta palvelualoilta. Myös erityisesti lastenhoidosta kiinnostuneita lähihoitajia on työnhakijoina. Hyvinvointi- ja rakennusalan työpaikkoja alueella on, mutta osaajat ja työpaikat eivät jostain syystä useinkaan kohtaa. Seudulla on kuitenkin kunnianhimoinen tavoite saada nuorisotyöttömyys nollaan.

– Hämeenlinnan seudulla on aina pyritty panostamaan nuoriin, mutta kuntien välineet ovat pysyneet pitkään samoina. Nyt haluamme jotain uutta ja käänteistä. Nuorille on nyt käynnissä kaksi työllisyyshanketta, Stage ja Toimi. Nuorten yrittäjyyden edistämiseen on myös tulossa oma kampanja. Ammattilaiset Areenalla -kokeilulla halutaan tarttua niihin nuoriin ja nuoriin aikuisiin, jotka eivät ole työllisyyshankkeiden asiakkaita, vaan menossa suoraan töihin, Sirpa Ylikerälä Hämeenlinnan kaupungin työllisyyspalveluista kertoo.

Rekrytointi tehdään työnantajille helpoksi

Rekrytointikampanja huipentuu osallistujien itsensä 19.12. järjestämään rekrytointikampanjaan Hämeenlinnassa, jossa työnantajilla on kaikkein helpoin rooli. Roolit nimittäin käännetään päälaelleen, sillä työnhakijat esittelevät ja tarjoavat itse osaamistaan työnantajille, joiden ei tarvitse muuta kuin tulla paikalle. Työnantajat pääsevät tutustumaan lyhyessä ajassa moniin osaajiin ja kuulevat halutessaan samalla myös työllistämiseen liittyvistä tukimahdollisuuksista.

– Alueella on tarjolla on paljon julkisen sektorin työpaikkoja, mutta ei kovin paljon suuria, esimerkiksi teollisuuden työpaikkoja. Nämä seikat vaikuttavat muun muassa siihen, että työllisyyden heilahtelut tapahtuvat hitaammin kuin keskimäärin. Nuorten työllisyys on kuitenkin lähtenyt nyt kivasti alenemaan ja on valtakunnallista tasoa alempana. Työtä riittää silti, että kaikki saataisiin eteenpäin ja työllistettyä, Ylikerälä sanoo.

Kampanjasta järjestetään kaksi avointa infotilaisuutta tiistaina 24.10. ja 31.10. Verkatehtaalla Crazy Town Hämeenlinnan tiloissa (Viipurintie 4, Hämeenlinna) kello 10.30 alkaen. Lisätietoa infotilaisuuksista ja ilmoittautumisesta kampanjaan löytyy osoitteesta: www.ammattilaisetareenalla.fi/hameenlinnan-seutu/

Hämeen Yritysviestintä / JL
toimitus@hameenyrityssanomat.fi