15.1.2023 klo 11:02
Uutinen

NUORTEN YRITTÄJYYDEN TUKEMINEN ON YHTEINEN ASIA

Nuorissa on tulevaisuus ja niin on myös nuorissa yrittäjissä. Mutta miten tukea näitä nuoria
yrittäjiä?

Yrittäjyyskasvattajan ja yritysohjaajan roolissa itselläni on ollut ilo ja kunnia kohdata
innostuneita nuoria, jotka katsovat positiivisesti pitkälle tulevaisuuteen. Nuoria, jotka löytävät
yrittäjyyden kautta merkityksellisiä asioita elämäänsä ja silmät innosta säihkyen kertovat
kokemastaan ja koettelemuksistaan. Moni asia on itse koettava ja kantapäänkin kautta
opittava. Kaikkea ei tarvitse kuitenkaan tehdä vaikeimman kautta tai yksin. Tuki ja verkostot
ovat tärkeitä niin nuorille kuin aikuisillekin. Verkostoissa, joissa nuorista ja heidän ideoistaan
ollaan aidosti kiinnostuneita, on voimaa.

Nokialla tehdään aktiivisesti työtä nuorten yrittäjyyden tukemiseksi. Kaupungissamme eri
toimijatahot ovat lyöttäytyneet yhteen tekemään asioita isommin. Mukana on väkeä
elinkeino- ja sivistyspalveluiden virkamiehistä oppilaitosten ja Nokian Yrittäjien edustajiin.
Yhteisenä tahtotilana on rakentaa moninainen yrittäjyys- ja työelämätaitojen polku. Yhdessä
järjestetään muun muassa alkukeväälle nuorten liikeideakilpailua, ja oppilaitokset
suunnittelevat yhteisiä kursseja ja tapahtumia. Yrittäjät ovat sitoutuneet tukemaan ja
sparraamaan sekä jakamaan kokemuksiaan ja näkemyksiään yrittäjyydestä. Verkostojen
kautta joku tuntee aina jonkun, joka voi auttaa.

Nokian Yrittäjiin perustettiin viime syksynä uusi ryhmä, Junnuyrittäjät, joka tarjoaa alle
18-vuotiaille yrittäjille tai yritystoimintaa suunnitteleville mahdollisuuden päästä osaksi tätä
verkostoa. Tällä hetkellä jo parisenkymmentä nuorta yrittäjää on ollut mukana toiminnassa.
Heidät on toivotettu tervetulleiksi yrittäjien tapahtumiin tapaamaan muita yrittäjiä ja
kaupungin päättäjiä sekä markkinoimaan omia tuotteita ja palveluita. Usean yrityksen
yhteistyössä on pystytty lähtemään isommankin tilaisuuden palveluiden toteuttajaksi.
Nuorille tarjotaan tukea yritystoiminnan kokeilemiseen, käynnistämiseen ja kehittämiseen
kokeneempien yrittäjien ja muiden toimijoiden tukemana.

Nuoret osallistuivat alkuvaiheessa Junnuyrittäjien toiminnan suunnitteluun, ja mikä olikaan
yhdeksi tärkeimmäksi nostettu asia? Päästä käyttämään Nokian Yrittäjien logolla
varustettuja tuotteita. Merkityksellistä on siis kuulua muiden yrittäjien joukkoon. Ihan niinkuin
pitääkin.

Tarja Nieminen
Kirjoittaja on opettaja ja yrittäjyyskasvattaja, joka kuuluu Nokian Yrittäjien hallitukseen sekä
toimii Junnuyrittäjien vetäjänä