25.3.2019 klo 09:48
Uutinen

Nyt on paras aika tehdä investointeja

Matala korkotaso ja yritysten parantunut kassatilanne luo ajan otolliseksi investoinneille. Kevään Pk-yritysbarometrissa hämäläisyritykset osoittivat olevansa muita valmiimpia investointeihin.

– Rahan hinta tai saatavuus ei tällä hetkellä heikennä yritysten investointimahdollisuuksia, sanoo yrityspankin johtaja Miika Koskinen Lammin Säästöpankista.

Yleinen korkotaso on pysytellyt yrittäjälle ystävällisellä tasolla. Kehityssuunta on todennäköisesti nousujohteinen, mutta Koskinen ei usko mahdollisen nousutahdin muodostuvan yritysten investointien esteeksi.

– Haluamme ennemminkin vahvistaa uskoa, että jokaiselle kannattavalle hankkeelle löytyy varmasti rahoitus.

Suhdanteissa ollaan sellaisessa vaiheessa, että yrityksillä on useampi hyvä vuosi takana. Monella saattaa olla kassavarantojakin ketynyt sen verran, että investointien omarahoitusasteet voivat olla korkeammat. Maailman tilanne, esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Kiinan väliset suhteet vaikuttavat toki välillisesti myös Suomeen ja esimerkiksi ulkomaankauppaa harjoittaviin yrityksiin.

Koskisen mukaan yrityksissä on kaiken aikaa huolehdittu ylläpitoinvestoinneista, mutta nyt tilanne on suotuisa kasvulle. Monta vuotta on mennyt nykyisen talouskehityksen rakentamisessa ja nyt sitä potentiaalia on hyvä alkaa hyödyntämään.

– Hyviä ja kasvuhakuisia hankkeita on jo aloitettu ja vireillä, samoin liiketoimintakauppoja on tehty jonkun verran. Tietenkin mitä isommasta investoinnista on kysymys, sitä pidempään sen tekemistä harkitaan ja suunnitellaan. Pankkiin kannattaa olla yhteyksissä, kun investointia on omin voimin harkittu ja pohdittu, kartoitettu markkinoiden tilannetta ja punnittu oma kasvuhalukkuus.

Koskisen mukaan valtaosa investointihaluisista yrityksistä ottaa ensimmäiseksi yhteyttä pankkiin, kun rahoitusta aletaan etsiä.

– Karkeasti arvioisin, että pankkirahoituksen osuus on kaikesta rahoituksesta noin kaksi kolmasosaa, hieman hankkeesta ja yrityksen toimialasta riippuen. Jäljelle jäävä osa katetaan muiden toimijoiden esimerkiksi rahoitusyhtiöiden, Finnveran tai Ely-keskuksen rahoituksella.

Lainojen vakuudet näyttelevät pankkirahoituksessa suurta roolia, johtuen mm. sääntelystä ja yritysrahoitukseen liittyvistä vakavaraisuusvaateista.

– Usein pääasiallinen rahoitus pyritään järjestämään vakuusvaateet huomioiden ja sen lisäksi yrityksen ja yrittäjän kanssa yhdessä haarukoidaan reitit, mitä kautta kokonaisrahoitus saadaan rakennettua. Pankkirahoitusta voidaan esimerkiksi täydentää Fundun kaltaisten joukkorahoitusalustojen kautta.

– Tämä on tullut monelle asiakkaalle positiivisena yllätyksenä, Koskinen toteaa.

Muita kiinnostavia aiheita