Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

18.6.2021 klo 13:26
Uutinen

Oletko näiden sähkönmyyjien yritysasiakas? Tee pian uusi sopimus, sähköt voivat katketa kymmenessä päivässä

Energiavirasto kehottaa Fi-Nergy Voima Oy:n, Fi-Nergy Voima OÜ:n sekä 365 Hankinta Oy:n yritysasiakkaita toimimaan ripeästi, koska uhkana voi olla sähkönjakelun päättyminen.

Viraston mukaan kyseiset sähkönmyyjät eivät voi jatkaa sähköntoimituksia asiakkailleen tasevastaavan puuttumisen vuoksi. Sähkömarkkinalain mukaisesti jokaisella sähkönmyyjällä on oltava tasevastaava. Käytännössä tämä tarkoittaa, että myyjän on hankittava sähköjärjestelmään yhtä paljon sähköä kuin sen asiakkaiden odotetaan kuluttavan.

Energiaviraston mukaan nyt kannattaa tehdä pikaisesti sopimus uuden sähkönmyyjän kanssa.

– Energiavirastolle on tullut useita yhteydenottoja yritysasiakkailta liittyen Fi-Nergy Voiman sekä 365 Hankinta Oy:n sähkön toimituksen keskeytykseen. Energiavirasto on näissä tapauksissa ohjeistanut niin yritysasiakkaita kuin kuluttajiakin etsimään viipymättä uuden sähkönmyyjän välttääkseen sähköjen katkaisun, viraston lakimies Jani Kostiainen kertoo.

Fi-Nergy Voiman ja 365 Hankinnan sähköntoimitukset asiakkaille keskeytyvät, koska yhtiöillä ei ole tasevastaavaa kantaverkkoyhtiö Fingridin purettua 11.6.2021 tasevastaavana olleen yrityksen tasepalvelusopimuksen. Aikaisemmin keväällä mediassa uutisoitiin poliisi epäilevän kyseisiä yhtiöitä miljoonien eurojen veropetoksista. Erityisen paljon valituksia on tullut Fi-Nergyn kuluttaja-asiakkailta. Toukokuussa markkinaoikeus määräsi yhtiölle uhkasakolla tehostettuja kieltoja kuluttaja-asiamiehen vaatimuksesta.

Kuluttaja-asiakkaiden oikeudet eivät päde yrityksille

Verkkoyhtiöt lähettävät asiakkailleen ilmoituksen sähkönjakelun katkeamisesta ja huolehtivat sähköntoimituksen jatkumisesta kuluttaja-asiakkaille vähintään kolmen viikon ajan ilmoituksen lähettämisestä.

Yritysasiakkaiden tilanne on haastavampi.

– Olemme muistuttaneet yritysasiakkaita, että sähkömarkkinalaissa jakeluverkonhaltijoille ei ole asetettu samanlaista velvoitetta toimittaa sähköä yritysasiakkaille kolmen viikon ajan. Yleisesti jakeluverkonhaltijoilla käytössä olevat verkkopalveluehdot velvoittavat jakeluverkonhaltijoita toimittamaan yritysasiakkailleen sähköä tässä tilanteessa kymmenen päivän ajan, mikäli jakeluverkonhaltija on sitoutunut näihin verkkopalveluehtoihin, Kostiainen jatkaa.

Jos yritykset eivät tee uusia sopimuksia valitsemansa sähkönmyyjän kanssa, sähköt katkeavat käyttöpaikalta riippumatta siitä, onko yrityksillä voimassaoleva sopimus Fi-Nergy Voiman tai 365 Hankinta Oy:n kanssa.

Kostiaisen mukaan Energiavirasto ei ole voinut auttaa yritysasiakkaita sähkösopimusasioissa.

– Energiaviraston toimivaltaan eivät kuulu sähkönmyyjän ja sähkönkäyttäjän välisien yksittäisten sopimusoikeudellisten riita-asioiden ratkaiseminen, kuten sähkösopimuksen irtisanominen tai mahdolliset sopimussakkoja koskevat riidat. Energiaviraston valvonta tässä tapauksessa keskittyy lähinnä siten siihen, että jakeluverkonhaltijat noudattavat heille sähkömarkkinalaissa asetettua velvoitetta toimittaa sähköä väliaikaisesti kuluttaja-asiakkaille.

Yritys voi vaatia ennakkomaksujen palauttamista

Suomen Yrittäjien asiantuntija Atte Rytkönen pitää tärkeänä ilmoituksen tekemistä Fi-Nergylle tai 365 Hankinta Oy:lle.

– Yritysten näkökulmasta tärkeintä on toimia nopeasti Energiaviraston ohjeistamalla tavalla ja varmistaa, ettei sähkön toimitus esimerkiksi yrityksen toimitiloihin ei katkea. Jos yrityksellä on voimassaoleva sopimus Fi-Nergyn tai 365 Hankinta Oy:n kanssa, on syytä ilmoittaa heille sopimuksen päättämisestä vedoten siihen, ettei palveluntarjoaja pysty täyttämään omaa sopimusvelvoitettaan.

Jos palveluntarjoajien kanssa tehty sopimus on määräaikainen, yritys voi Rytkösen mukaan vedota ennakoituun sopimusrikkomukseen ja vaatia mahdollisesti jo maksettujen ennakkomaksujen palauttamista.

– Lisäksi yritysten on syytä seurata, miten viranomaisten mainittuihin palveluntarjoajiin kohdistamat toimenpiteet etenevät.

Kuva: Getty Images

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi