29.6.2018 klo 09:37
Uutinen

Omistajanvaihdos edessä nyt 16 000 työllistävällä yrityksellä

Suomen 85 000 työnantajayrityksestä lähes viidennes eli karkeasti noin 16 000 suunnittelee tai jo toteuttaa omistajanvaihdosta. Näissä yrityksissä on arviolta 80 000 työpaikkaa.

Asia käy ilmi tuoreista yrityskyselyistä, joilla kartoitettiin omistajanvaihdosten tilannetta työnantajayrityksissä.

Omistajanvaihdoksista noin 68 prosenttia on seurausta yrittäjien ikääntymisestä. Omistajanvaihdokset ovat suhteellisesti yleisempiä maaseudulla kuin kaupungeissa. Maaseudun yrityksistä 25 prosenttia on omistajanvaihdostilanteessa, kaupungeissa kotipaikkaansa pitävistä osuus on 16 prosenttia.

– Kyselyjen tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että omistajanvaihdosten pato on juurisyy monille näkyville oireille. Näitä ovat kasvuhaluttomuus, investointien vähäisyys ja uudistumiskyvyn tai -halun puuttuminen, sanoo Omistajanvaihdosfoorumin puheenjohtaja Jari Huovinen.

– Kääntäen voidaankin sanoa, että omistajanvaihdosten edistäminen on tehokasta kasvu- ja innovaatiopolitiikkaa, joilla yhä useampi kannattava pk-yritys saadaan uusien vetäjien myötä kasvu-uralle. Juuri tätä työtä teemme yhteistyössä Omistajanvaihdosfoorumissa, jatkaa Huovinen.

Omistajanvaihdosfoorumissa ovat mukana työ- ja elinkeinoministeriö, Finnvera, Business Finland, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Yrittäjät, Keskuskauppakamari, Suomen uusyrityskeskukset (SUK), Fennia-konserni ja Elo, Danske Bank, Nordea, Suomen Yrityskaupat Oy, Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES, Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Suomen Yrityskummit.

Hankkeen projektipäällikkönä toimii Mika Haavisto Suomen Yrittäjistä.

– Tutkimusten mukaan omistajanvaihdoksissa myyjän pääongelmat ovat ostajan löytyminen ja yrityksen arvonmääritys. Ostajan ongelmina ovat myyjän löytäminen, yrityksen korkeat hintapyynnöt suhteessa yrityksen tuloksentekokykyyn ja yrityskaupan rahoitus, Haavisto listaa omistajanvaihdosten haasteita.

Omistajanvaihdosten tilannetta kartoitettiin touko-kesäkuussa EK:n Pk-Pulssin ja huhtikuussa tehdyn EK:n Yrittäjäpaneelille suunnatun kyselyn avulla. Pk-Pulssiin vastasi yhteensä 519 ja Yrittäjäpaneeliin 274 työnantajayrittäjää.

Suomen Yrittäjillä on paraikaa analysoitavana kysely, jonka tuloksista kootaan Valtakunnallinen Omistajanvaihdosbarometri 2018. Kysely päättyi juhannuksen alla ja tulokset julkistetaan myöhemmin tänä vuonna.

toimitus@yrittajat.fi