Omistajanvaihdos: Kahden kauppa, vaan ei kahta samanlaista

Omistajanvaihdosasiantuntija ja yritysvälittäjä Arto Kaukosen mukaan omistajanvaihdos on hyvä ottaa tapetille hyvissä ajoin, jopa vuosia ennen lopullista ratkaisua.

– Joskus kauppoja voidaan tehdä jopa muutamassa päivässä, mutta tällaisissa tapauksissa on kyse onnekkaasta sattumasta. On hyvä varata riittävästi aikaa miettiä yrityksen vahvuuksia ja heikkouksia ja laitaa asioita järjestykseen.

Arvonmääritys ansioiden mukaan

Arvonmääritys on tekijä, mihin kysytään mielellään asiantuntijan kannanottoa. Monelle yrityksestä luopuminen on prosessi, missä elämäntyö, tunteet ja odotusarvot ovat pinnalla ja vaikuttavat odotuksiin.
– Se on aina helpompaa niille, jotka ovat aikaisemmin tehneet yrityskauppaa. Käsitys arvonmääritykseen on silloin realistisempi. Laskentakeinoja asiaan kyllä löytyy ja niistä neuvottelen asiakkaideni kanssa, toteaa Kaukonen.

Kaukosella on omaa taustaa leipomo- ja kahvilayrittäjänä Kotkan seudulla. 1980-luvun lopulla hän myi oman, useamman toimipaikan yrityksensä osissa uusiin omistuksiin.
– Käytin yritysvälittäjää, joita siihen aikaan Suomessa oli tosi vähän. Kaikki ei mennyt mielestäni ihan nappiin ja prosessi jäi kaivelemaan. Yrityskaupan jälkeen tein konsultointia elintarvikealan yrityksissä ja joidenkin yrityskauppojen johdosta heräsi kiinnostus alalle. Vuodesta 2007 olen päätoimisesti toteuttanut omistajanvaihdosratkaisuja, kertoo hän.

Tekemisen kautta moniasiantuntijuutta

Omistajanvaihdosprosessi vaatii laaja-alaista asiantuntemista juridisista, taloudellisista ja verotuksellisista kysymyksistä. Kaukonen hallitsee mielestään varsin hyvin kokonaisuutta, mutta asiantuntijakumppaneitakin käytetään, koska moni asia on sidoksissa lainsäädäntöön.
– Yritysvälittäjä ei ole veroneuvoja. Aina kun omaisuutta vaihtuu, se kiinnostaa verottajaa. Nämä asiat ratkaistaan asiantuntijoiden kanssa. Liiketoimintakauppa sinänsä on vain yksi yrityksen liiketoimi.

Tämä verkkojuttu on lyhennelmä Hämeen Yrityssanomissa 9.12. julkaistavasta omistajanvaihdosartikkelista. Lehti on luettavissa julkaisupäivästä lähtien myös Hämeen Yrittäjien verkkosivuilla.