29.7.2020 klo 15:57
Uutinen

Omistajanvaihdos – luopumista vai testattu liiketoimintamahdollisuus?

Onnistunut omistajanvaihdos voi olla järkevä ratkaisu niin yrityksen uudistumiselle kuin kannattavana toimintaympäristönä sen jatkajalle.

Vaikka omistajanvaihdoksissa yleinen syy on yrittäjän eläköityminen tai luopuminen liiketoiminnasta, se kannattaa nähdä yritysten uudistumisen ja kasvun välineenä, valmiiksi testattuna liiketoimintakonseptina.

Ostajat ja jatkajat ovat useimmiten kokeneita, pitkän linjan yrittäjiä, joilla on jo kokemusta omistusjärjestelyistä. Jatkajia motivoi perinteinen yrittäjäasenne: osaamisen hyödyntäminen – etenkin tutulla toimialalla ja tätä kautta itsensä toteuttaminen. Ostettavan yrityksen valintaperusteissa tärkeimmäksi koetaan kannattavuus, kasvupotentiaali ja tietysti kauppahinnan panos-tuotos-odotukset.

Nuorten kiinnostus omistuksenvaihdoksiin on melko vähäistä. Se voi kuitenkin olla joustava keino käynnistää yrittäjyys, vakiintuneen liiketoiminnan tai brändin siivittämänä. Kun asiakaskunta, kassavirta, liiketoiminnan konsepti ja tunnettuus ovat kunnossa, voidaan aloittaminen kokea riskittömämmäksi kuin yrityksen puhtaalta pöydältä perustaminen ja rakentaminen.

Merkittäviä haasteita yrityskaupassa ovat arvonmääritys, hintapyyntö ja erityisesti ostajan rahoitus. Tärkeimpänä rahoittajana ovat pankit ja Finnvera sekä ostajan omarahoitus.

Omistajavaihdostutkimuksessa*) 2019 noin 30 prosenttia vastaajista oli käyttänyt tai aikonut käyttää yrittäjäjärjestön palveluja omistajanvaihdostilanteessa. Uudenmaan ja Hämeen Yrittäjien tarjoavat neuvontapalvelujaan omistajavaihdokseen liittyvissä kysymyksissä.

Yrityksiä ostetaan ja myydään useimmiten hiljaisen tiedon ja sosiaalisen verkoston kautta. Suomen suosituin julkinen kauppapaikka yrityksen myyjälle ja ostajalle verkossa on Yrityspörssi.fi -palvelu.

Yrityspörssi – ostetaan ja myydään yrityksiä

Omistajanvaihdos – Suomen Yrittäjien artikkeli

Tapahtuma: Omistajanvaihdos-aamuklubi Riihimäellä 20.8.

*) Lähde: Jatkajaprofiilit suomalaisissa omistajavaihdoksissa: Timo Pihkala, Tuuli Ikäheimonen, Marita Rautiainen. School of Engineering Science, LUT-Yliopisto 2019