18.11.2021 klo 12:08
Uutinen

Omistajanvaihdosbarometri: Omistajanvaihdosnäkymät heikentyneet

Omistajanvaihdosnäkymät ovat heikentyneet valtakunnallisesti, kertoo Valtakunnallinen Omistajanvaihdosbarometri 2021. Yrityksen lopettamista suunnittelevien määrä on noussut merkittävästi, samalla kun omistajanvaihdosta suunnittelevien yrittäjien osuus on laskenut. Pohjois-Savossa omistajanvaihdoksia vauhdittaa Savon Jatkis Omistajanvaihdospalvelu.

Pohjois-Savossa kysyntä omistajanvaihdospalvelulle on suurta. Koko Pohjois-Savon maakunnan kattavassa Savon Jatkis Omistajanvaihdospalvelussa on 125 omistajanvaihdosta suunnittelevaa yrittäjää tai yksityishenkilöä.

– Palvelussa mukana olevat yrittäjät saavat ohjausta ja neuvontaa niin arvonmääritykseen kuin kokonaisvaltaiseen omistajanvaihdosprosessin suunnitteluun ja toteutukseen, kertoo Savon Jatkis Omistajanvaihdospalvelun projektikoordinaattori Ninja Vepsäläinen.

Valtakunnalliseen barometriin vastanneista 86 % suunnittelee yritystoiminnan päävastuusta luopumista seuraavan viiden vuoden aikana. Yli puolet arvioi yritystoiminnasta luopumisen tapahtuvan seuraavan kolmen vuoden aikana. Vuosien 2025–2028 aikana yritystoiminnasta arvioi luopuvansa 31 % vastaajista, vuosina 2029–2032 11 % ja tätä myöhemmin 3 % vastaajista.

Yli 55-vuotiaista vastaajista yrityksen myyntiä ulkopuoliselle suunnittelee liki puolet. Samalla toiminnan lopettamista harkitsee neljännes vastaajista. 55-vuotiaista tai nuoremmista yrittäjistä myynnistä oli kiinnostunut kaikkiaan 40 %.

– Omistajanvaihdokset lisäävät yritysten kehittämistä ja kasvua. Omistajanvaihdokset on pidettävä elinkeinopolitiikan ja kasvuyrittäjyyttä edistävien toimenpideohjelmien keskiössä, kertoo Savon Jatkis Omistajanvaihdospalvelun projektipäällikkö ja yritysasiantuntija Jan Kontiainen.

Ikääntyvien yrittäjien herättely

Yrittäjien ikääntymisestä johtuvat omistajanvaihdokset ovat merkittävä yhteiskunnallinen ilmiö, joka näkyy myös Savon Jatkis Omistajanvaihdospalvelussa, jossa yli puolet yrityksen myymistä tai sukupolvenvaihdosta suunnittelevista yrittäjistä on yli 55-vuotiaita.

– Herättelytoimiin täytyy panostaa ja viestinnässä korostaa yrityksen myyntikunnosta huolehtimista sekä yrityksen tulevaisuuden ja jatkuvuuden suunnittelua, Vepsäläinen kertoo.

Yrityksen pitäminen myyntikunnossa silloinkin, kun myynti ei ole ajankohtaista, edesauttaa arvonmääritystä ja yrityskaupan toteutumista.

– Savon Jatkis Omistajanvaihdospalvelussa keskeistä on arvonmäärityksen tekeminen sekä yrityksen myytävyyden parantaminen, Kontiainen summaa.

Valtakunnallinen omistajanvaihdosbarometri 2021:

  • 4. Valtakunnallinen Omistajanvaihdosbarometri 2021 (aiemmat 2012, 2015 ja 2018)
  • Vastaajia yhteensä 2 333, joista 1 288 yli 55-vuotiailta ja 1 045 55-vuotiaita tai nuorempia
  • Pohjois-Savosta 67 vastaajaa, molemmissa vastaajaryhmissä 3 %.
  • Toteutettiin Suomen Yrittäjien koordinoiman valtakunnallisen omistajanvaihdoshankkeen ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun yhteistyönä.
  • Tutkimusaineisto kerättiin internet-kyselyllä, jota välttivät jäsenilleen/asiakkailleen mm. Suomen Yrittäjät, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Suomen Uusyrityskeskukset (SUK).
  • Selvitettiin yrittäjien aikomuksia omistajanvaihdoksiin sekä kokemuksia jo toteutetuista omistajanvaihdoksista.
  • Tavoitteena tarjota päätöksenteon pohjaksi kokonaiskuvaa omistajanvaihdosvolyymeista sekä suosituksia käytännön toimenpiteiksi omistajanvaihdosten edistämisessä.

Lisätietoja

Jan Kontiainen, projektipäällikkö, Savon Jatkis Omistajanvaihdospalvelu, p. 040 555 4348, jan.kontiainen@yrittajat.fi
Ninja Vepsäläinen, projektikoordinaattori, Savon Jatkis Omistajanvaihdospalvelu, p. 050 560 0604, ninja.vepsalainen@yrittajat.fi