22.11.2018 klo 16:00
Uutinen

Omistajanvaihdostutkimus selvitti: Johtamistavalla on merkittävä vaikutus yrityksen arvoon

Varsinais-Suomen omistajanvaihdospalvelun tilaamassa tutkimuksessa selvitettiin syitä onnistuneille ja epäonnistuneille omistajanvaihdoksille. Tutkimuksessa selvisi, että yrityksissä, joissa valta on jaettu henkilöstölle, on paremmat menestymismahdollisuudet omistajanvaihdoksen jälkeen. Tutkimuksen teki Strategic Accounting Finland Oy:n pääanalyytikko ja hallituksen puheenjohtaja, LJK Riku Lehtinen.

Tutkimuksen mukaan johtamistapa määrittelee sen, häviääkö yritys vähitellen kartalta vai lähteekö se kasvuun. Yritykset jaettiin tutkimuksessa johtamistavan mukaan horisontaalisesti ja vertikaalisesti johdettuihin. Horisontaalisissa yrityksissä valtaa ja vastuita oli jaettu henkilöstölle, ja vertikaalisesti johdetuissa valta oli pidetty tiukasti omistajayrittäjien käsissä.

– Modernilla tavalla johdetun yrityksen todellinen arvo on usein korkeampi kuin luopuja uskookaan. Perinteisesti eli käskyttäen johdettujen yritysten kääntäminen horisontaalisesti johdetulle tielle vie aikaa usein vähintään 2-3 vuotta ja saattaa edellyttää avainhenkilöiden vaihdoksia. Vertikaalisesti johdettujen yritysten siirtäminen uusien omistajien tai johdon käsiin on huomattavasti tuskallisempaa, hitaampaa ja kalliimpaa kuin horisontaalisesti johdettujen. Nämä seikat on syytä huomioida yrityksen arvon määrityksissä, toteaa Strategic Accounting Finland Oy:n pääanalyytikko, LKJ Riku Lehtinen.

– Tutkimus korostaa yleistä käsitystä yritystoiminnan henkilöitymisen negatiivisesta vaikutuksesta yrityksen kiinnostavuuteen. Toisaalta tässä vahvistuu se tosiasia, että omistajanvaihdos on lähes poikkeuksetta yrityksille kasvun alkupiste, sanoo Varsinais-Suomen Yrittäjien omistajanvaihdoskoordinaattori Lassi Rosala.

Tutkimusaineisto valittiin perusmateriaalista, joka sisälsi yli 6000 talousmallinnettua yritystä neljältä vuosikymmeneltä (1980-, 1990-, 2000- ja 2010-luvuilta). Perusmateriaalissa oli yli 200 yritystä, joissa oli tehty omistajanvaihdos. Tähän tutkimukseen valikoitui 20 talousmallinnettua omistajanvaihdosta pääosin 2000- ja 2010-luvuilta liikevaihtohaarukassa 0,5 – 5 milj.€. Liikevaihtojen keskiarvo oli tutkimusaineistossa n. 1,8 milj.€.