22.11.2018 klo 18:55
Uutinen

Omistajanvaihdostutkimus selvitti: Johtamistavalla on merkittävä vaikutus yrityksen arvoon

Varsinais-Suomen omistajanvaihdospalvelun tilaamassa tutkimuksessa selvisi, että yrityksissä, joissa valtaa on jaettu henkilöstölle, on paremmat menestymismahdollisuudet omistajanvaihdoksen jälkeen.

Tutkimuksen teki Strategic Accounting Finland Oy:n pääanalyytikko ja hallituksen puheenjohtaja, liikkeenjohdon konsultti Riku Lehtinen. Tutkimuksen mukaan johtamistapa määrittelee sen, häviääkö yritys vähitellen kartalta vai lähteekö se kasvuun.

Yritykset jaettiin tutkimuksessa johtamistavan mukaan horisontaalisesti ja vertikaalisesti johdettuihin. Horisontaalisissa yrityksissä valtaa ja vastuita oli jaettu henkilöstölle, ja vertikaalisesti johdetuissa valta oli pidetty tiukasti omistajayrittäjien käsissä.

– Modernilla tavalla johdetun yrityksen todellinen arvo on usein korkeampi kuin luopuja uskookaan. Perinteisesti eli käskyttäen johdettujen yritysten kääntäminen horisontaalisesti johdetulle tielle vie aikaa usein vähintään 2 –3 vuotta ja saattaa edellyttää avainhenkilöiden vaihdoksia, toteaa Riku Lehtinen.

Hänen mukaansa vertikaalisesti johdettujen yritysten siirtäminen uusien omistajien tai johdon käsiin on huomattavasti tuskallisempaa, hitaampaa ja kalliimpaa kuin horisontaalisesti johdettujen.

– Nämä seikat on syytä huomioida yrityksen arvon määrityksissä, toteaa pääanalyytikko Lehtinen.

– Tutkimus korostaa yleistä käsitystä yritystoiminnan henkilöitymisen negatiivisesta vaikutuksesta yrityksen kiinnostavuuteen. Toisaalta tässä vahvistuu se tosiasia, että omistajanvaihdos on lähes poikkeuksetta yrityksille kasvun alkupiste, sanoo Varsinais-Suomen Yrittäjien omistajanvaihdoskoordinaattori Lassi Rosala.

Tutkimusaineisto valittiin perusmateriaalista, joka sisälsi yli 6000 talousmallinnettua yritystä neljältä vuosikymmeneltä (1980-, 1990-, 2000- ja 2010-luvuilta). Perusmateriaalissa oli yli 200 yritystä, joissa oli tehty omistajanvaihdos. Tähän tutkimukseen valikoitui 20 talousmallinnettua omistajanvaihdosta pääosin 2000- ja 2010-luvuilta liikevaihtohaarukassa 0,5– 5 miljoonaa euroa. Liikevaihtojen keskiarvo oli tutkimusaineistossa noin 1,8 miljoonaa euroa.

toimitus(at)yrittajat.fi