20.4.2017 klo 13:52
Uutinen

Onko tuloksen tekeminen ajanut tienkäyttäjien turvallisuuden edelle?

Liikenteen tuki- ja toimalaryhmämme aloitteesta laadimme kannanotoon liittyen teiden kunnossapidon tasoon alueellamme.

Tänä talvena on ollut tienhoidossa (lumen auraukset / hiekoitukset) vakavia puutteita. Seurauksina mm. lukuisia tieltä ulosajoja sekä rekkojen seisomisia valtateiden varsilla. Valtatiet ovat olleet pääsääntöisesti tyydyttävästi hoidettuja mutta muut tiet välttävästi hoidettuja tai lähes hoitamattomia. ELY-keskuksen tehtävänä on solmia sopimukset ja valvoa, että tehtyä sopimusta noudatetaan.

Kunnossapidon ydinongelma mielestämme on ELY-keskuksen hankintamalli. ELY-keskus kilpailuttaa alueurakat ns. kokonaisurakoina. Kilpailun voittanut yritys sitoutuu hoitamaan alueen auraukset, hiekoitukset ja suolaukset tarjoamallaan kokonaishinnalla riippumatta lähtöjen määrästä, joka johtaa siihen, että tarjouskilpailun voittanut pyrkii säästämään kunnossapidosta kaikin tavoin.

Toinen ongelma on voittaneen yrityksen kunnossapidon ketjuttaminen aliurakoitsijoille, koska pääurakoitsijoilla ei ole enää juuri omaa kunnossapitokalustoa. Aliurakoitsijat toimivat yleensä reittikohtaisella korvauksella, jolloin pääurakoitsija saa kokonaiskorvauksen talvesta ja aliurakoitsija kunnossapidon lähdöistä.

Vaikka aliurakoitsija huomaa, että hänen hoitamalleen tielle olisi syytä lähteä levittämään hiekkaa liukkauden takia, mutta ei saa pääurakoitsijalta siihen lupaa, jää tie hoitamatta tai hän hoitaa sen vaihtoehtoisesti ilman korvausta.

Urakkasopimuksessa on sakkomaksu, mikäli laatutaso ei täyty. Sakko vyörytetään aliurakoitsijan maksettavaksi vaikka sakon taustalla on usein pääurakoitsijan päätökset kunnossapidon tasosta. Aliurakoitsijan asema on kohtuuton. ELY-keskuksen tulisi mielestämme muuttaa hankintasopimustaan sellaiseksi, jossa sakkomaksu tulee sen maksettavaksi, jolla on päätösvalta kunnossapidon hoidosta.

Kolmas ongelma on ELY-keskuksen valvonnan vakavat puutteet. Yhdellä ELY-keskuksen valvojalla voi olla jopa tuhansien tiekilometrien valvonta vastuullaan. Valvonta saattaa näyttää paperilla suunnitellulta, mutta toimiiko se käytännössä? Valvonnan ja sakkomaksun tulee olla riittävällä tasolla ohjatakseen pääurakoitsijan toimintaa haluttuun suuntaan.

Valvontaa täytyy lisätä sinne, missä laiminlyöntejä tapahtuu paljon. Lisäksi ELY-keskuksien valvojien mahdolliset jääviyskysymykset tulee selvittää huolella.

Alueen elinkeinoelämälle teiden kunnossapidon toimivuus on elintärkeä. Maakunnan teillä liikkuu päivittäin satoja kuljetusalanammattilaisia, jotka mahdollistavat omalta osaltaan maakunnan henkilö- ja tavaralogistiikan toimivuuden teollisuuden, maatalouden, kaupan ja henkilöliikenteen kuljetustarpeisiin.

Kunnossapidon vakavat puutteet ovat erityisesti ELY-keskuksen vastuulla olevien teiden ongelma. Olemme useaan otteeseen antaneet palautetta teiden luokattoman huonosta hoidosta Etelä-Pohjanmaan alueella. Paljon on luvattu pääurakoitsijan, valvojan ja tiejohtajan suulla, teot ovat jääneet olemattomiksi.

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät
Työvaliokunta ja Liikenteen tuki- ja toimialaryhmä