30.10.2017 klo 08:08
Uutinen

Opetusministeriö päätti lukioiden koulutustehtävistä: Yrittäjälukiot Helsinkiin ja Ylöjärvelle

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on päättänyt lukioiden erityisen koulutustehtävän luvista ja niihin sisältyvistä valtakunnallisista kehittämistehtävistä. Erityinen koulutustehtävä myönnettiin 75 lukiolle. Valtakunnallinen kehittämistehtävä myönnettiin 11 lukiolle.

Nyt tehdyt päätökset koskevat elokuussa 2018 alkavaa koulutusta. Lukion erityinen koulutustehtävä tarkoittaa opetusta, jossa painotetaan yhtä tai useampaa oppiainetta tai opintokokonaisuutta ja voidaan poiketa lukiokoulutusta koskevista määräyksistä.

Päätösten myötä Suomeen syntyy kaksi yrittäjyyteen keskittyvää lukiota, Helsingin Lauttassaareen ja Ylöjärvelle.

Erityisen koulutustehtävän myöntäminen edellyttää tarvetta haetun koulutuksen järjestämiseen sekä osaamisen syventämiseen ja opiskelumahdollisuuksien monipuolistamiseen. Lisäksi edellytetään, että hakijalla on ammatilliset ja taloudelliset edellytykset järjestää erityisen koulutustehtävän mukaista koulutusta.

Koulutuksen järjestäjillä on mahdollisuus hakea lukioiden erityisiä koulutustehtäviä myös jatkossa. Uutta tehtävää tulee hakea viimeistään vuotta ennen suunniteltua koulutuksen aloittamista.

– Erityisen koulutustehtävän lukiot monipuolistavat koulutustarjontaa, kehittävät lukiokoulutusta ja antavat nuorille mahdollisuuksia oppia enemmän ja syvemmin. Uuden valtakunnallisen tehtävän myötä tietyille lukioille tulee erityinen vastuu myös jakaa osaamistaan siten, että se palvelee koko lukiokenttää, opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen perustelee.

​Päätökset tehtiin koulutuksen järjestäjien keväällä toimittamien hakemusten perusteella. Hakemuksia jätettiin 131 kappaletta. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI teki hakemuksista arviot, joissa se tarkasteli koulutuksen järjestäjän edellytyksiä toteuttaa erityistä koulutustehtävää. Arvioiden perusteella opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä teki esitykset myönnettävistä erityisistä koulutustehtävistä ja valtakunnallisista kehittämistehtävistä.

Uusi lainsäädäntö tuo koulutuksenjärjestäjät yhdenvertaiseen asemaan. Aikaisemmin vain osa koulutuksen järjestäjistä on saanut rahoitusta erityisen koulutustehtävän koulutuksen toteuttamiseen. Uusien päätösten myötä erityistä koulutustehtävää seuraa aina myös rahoitus. Uusia lupia ei ole viime vuosina myönnetty, sillä puutteellisen lainsäädännön takia hakijoita ei ole ollut mahdollisuutta arvioida riittävän yhdenvertaisesti.

Uudistuksen myötä erityisen koulutustehtävän lukioiden rahoitus vakiinnutetaan niin, että se on jatkossa aina 1,57 prosenttia lukiokoulutuksen kokonaisrahoituksesta. Rahoitus pysyy noin 11 miljoonassa eurossa.

Valtakunnallinen kehittämistehtävä näille lukioille

Uudistuksen yhteydessä haluttiin varmistaa, että erityisen koulutustehtävän lukioiden osaaminen saadaan koko lukiokentän käyttöön. Tätä varten luotiin valtakunnallinen kehittämistehtävä. Valtakunnallisen kehittämistehtävän lukioilla on velvollisuus kehittää ja levittää painotukseensa liittyviä pedagogiikan, toimintakulttuurin ja oppimisympäristön malleja. Lisäksi valtakunnallisen kehittämistehtävän lukiot vahvistavat valtakunnallisesti henkilöstön opetuksellisia valmiuksia ja osaamista.

Yrittäjäsanomat

toimitus (at) yrittajat.fi