13.4.2018 klo 18:46
Uutinen

Oppilaitosyhteistyö

Oulunkylän yhteiskoulun oppilaanohjaajat lähestyivät yhdistystämme yhteistyötarjouksella. Lue Mariannan ja Sallan terveiset tästä.

Hyvä yrittäjä,

Toimimme yläkoulun oppilaanohjaajina Oulunkylän yhteiskoulussa ja lähestymme teitä yrittäjyysasialla. Haluaisimme viritellä vahvempaa yhteistyötä lähialueen yrittäjien kanssa. Olisi hienoa, jos saisimme teitä mukaan yhteistyöhön auttamaan nuoria tutustumaan työelämään, yrittäjyyteen ja työelämässä tarvittaviin taitoihin.

Hyödylliset yhteistyömuodot voisivat liittyä esimerkiksi työelämään tutustumiseen eli tet-paikkojen ja kesätyöpaikkojen tarjoamiseen sekä yritysvierailuihin puolin ja toisin. Muita hyödyllisiä mahdollisuuksia voisivat olla esimerkiksi työelämätaitojen opettelu vaikkapa koetyöhaastattelujen muodossa. Voimme kehitellä tätä yritysyhteistyötä yrityksen toiveiden ja tarpeiden mukaan. Olemme avoimia kuulemaan teidän ideoitanne sekä mahdollisuuksianne.

Koulujen ja yritysten välinen yhteistyö on kaikkien etu. Toimiva yhteistyö edesauttaa nuorten ja yritysten edustajien kohtaamista. Yhteistyössä nuori saa ensikosketuksensa työelämään ja yritys kontaktin tulevaisuuden osaajiin ja rekrytoitaviin ihmisiin. Nuoret tarvitsevat tietoa ja omia kokemuksia erilaisista yrityksistä, ammateista ja työpaikoista koulutus- ja uravalintojensa pohjaksi. Yritykselle kouluyhteistyö on paras tapa valmistautua tulevaan, sillä nuorista ammattitaitoisista osaajista on jo nyt pulaa monella alalla. Yhteistyön myötä yrityksissä päästäisiin tutustumaan tulevaisuuden työntekijöihin, kehittämään nuorten osaamista sekä sitä kautta myös parantamaan heidän mahdollisuuksiaan työllistyä. Yritykset pääsisivät jakamaan tietoa tulevaisuuden työelämästä sekä tekemään omaa yritystään tunnetuksi lähialueen nuorille. Nuorilta voisi myös saada tuoretta näkökulmaa ja ideoita oman toiminnan kehittämiseen.

Mikäli olette kiinnostuneita tekemään yhteistyötä, pyydämme ottamaan meihin yhteyttä joko sähköpostitse tai puhelimitse. Halutessanne voitte myös tuoda esiin minkä tyyppinen yhteistyö palvelisi teidän tarpeitanne parhaiten. Pienimuotoisetkin yhteistyöideat ovat tervetulleita.

Toivomme, että pääsemme tekemään kanssanne yhteistyötä!

Ystävällisin terveisin,

Marianna Tiilikainen
oppilaanohjaaja
050 540 8101
marianna.tiilikainen@oulunkylanyhteiskoulu.fi

Salla Salminen
oppilaanohjaaja
050 540 8484
salla.salminen@oulunkylanyhteiskoulu.fi