Osakassopimus on tänä vuonna ajankohtainen asia osakeyhtiössä

Miksi osakassopimus on ajankohtainen asia juuri nyt? Se johtuu siitä, että eduskunta sääti työsopimuslain muutoksen, jolla työntekijöiden kilpailukielloista tuli maksullisia. Työnantajan on maksettava jatkossa kilpailukiellon ajalta työntekijöille korvaus. Yrittäjäkenttä tulee huomaamaan varsin pian, että tämä tarkoittaa piilovelkaantumista. Lainmuutos ei koskenut yhtiöoikeudellisia kilpailukieltoja, josta syystä jatkossakin on laillista rajata yhtiön osakkaan kilpailevaa toimintaa. Siksi tänä vuonna myös vanhoja osakassopimuksia kaivellaan työpöydänlaatikoista ja kassakaapeista.

Osakassopimus on osakeyhtiössä välttämätön työkalu

Osakeyhtiölaki ja yhtiöjärjestys määrittävät osakeyhtiössä tapahtuvaa päätöksentekoa. Yksikään osakeyhtiö ei voi olla ilman yhtiöjärjestystä. Yhtiöjärjestyksen laatimiseen käytetään yrityksen perustamisvaiheessa monesti vähän aikaa, tai ei lainkaan. Yhtiöjärjestyksen aukkokohdat nousevat tyypillisesti esille, kun yrityksessä päätöksenteko häiriintyy kriisitilanteessa, kuten omistajien riitautuessa. Sama koskee vaikkapa tilannetta, jossa yritys tarvitsee uutta pääomaa, jota etsitään myös omistajien kukkarosta. Samalla tavoin tavallisen arjen särkyessä tyypillisesti aletaan myös ensimmäistä kertaa kysellä osakassopimuksen perään. Tavallisten rutiinien soljuessa ja osakkeenomistajien ollessa yksimielisiä asioista osakassopimuksella ei perinteisesti ole koettu olevan ns. arvoa.

Osakassopimus on arvokas työkalu

Osakassopimus on yhtiön osakkeenomistajien tiekartta, joka kertoo, mihin suuntaan yhtiötä viedään. Se kertoo myös, kenen rahoilla toimitaan, miten voittoa käytetään, minkälaista riskiä otetaan, ja miten yhtiössä tehdään päätöksiä. Nämä ovat yksinkertaisia ja helppoja keskustelunaiheita silloin, kun yritystoimintaa ei ole vielä aloitettu. Siksi suosittelen lämpimästi, että myös sukulaisten ja perheenjäsenten osallistuessa yhtiön toimintaan ja ollessa osakkeenomistajia tehdään ja laaditaan osakassopimus.

On vanha ja kulahtanut vitsi, että varma tapa tehdä kavereista entisiä kavereita, on perustaa yhdessä yritys. Mutta siinä on myös hyvin paljon totta. Varsinkaan läheisten ihmisten kanssa ei uskalleta eikä tohdita puhua aiheista, jotka koetaan ikäviksi ja hankaliksi. Ja juuri siksi niistä pitäisi puhua vielä silloin, kun yhtiökumppanit ovat vielä puheväleissä, ja pystyvät asioimaan vielä muullakin tavoin kuin haastemiehen välityksin.

Muista päivittää myös tehty osakassopimus

Vaikka osakassopimus olisikin tehty, sitä ei kannata unohtaa. Osakassopimusten laatimistavasta on viimeisten vuosien ja vuosikymmenten aikana täsmällisempi, ja toisaalta myös huomattavasti raadollisempi. Sopimusten rikkomuksia sanktioidaan tänä päivänä voimallisemmin kuin mitä aiemmin on ollut tapana. Siihen on myös syynsä. Sanktioilla varmistetaan, että sopimuksissa on riittävät kannustimet ainakin keskeisten velvoitteiden noudattamiseksi.