Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

Kuva: Getty's Images
28.5.2024 klo 11:15
Uutinen

Osakeyhtiön purkaminen on toiminimen lopettamista selvästi pidempi ja kalliimpi prosessi – Lue asiantuntijan ohjeet yritystoiminnan hallittuun lopettamiseen

Kun yrittäjä eläköityy, siirtyy toiseen yritykseen työntekijäksi, yritystoiminta ei ole kannattavaa tai yrittäjän terveydentila edellyttää toiminnan lopettamista, tulee eteen yritystoiminnan hallittu alasajo.

Suomen Yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen kertoo, kuinka lopettaa toiminimi tai osakeyhtiö.

Millaisessa tilanteessa yrittäjät harkitsevat toiminimen lopettamista tai lopettavat sen?

– Yritystoiminnan lopettamisen taustalla voi olla useita syitä. Esimerkiksi yrittäjä eläköityy tai siirtyy toiseen yritykseen työntekijäksi, yritystoiminta ei ole kannattavaa tai yrittäjän oma terveydentila edellyttää toiminnan lopettamista.

Miten lopettamiseen pitää valmistautua?

– Lopettamisen valmistelu tulee aloittaa ajoissa. Ostot pitää lopettaa ajoissa, alv-kausi pitää tehdä loppuun asti.

Mitä virallisia toimenpiteitä pitää tehdä?

– Toiminimellä toimimisen lopettaminen ei edellytä mitään virallista menettelyä. Lopettamisilmoitus tehdään verohallinnolle ja PRH:lle.

Voiko toiminimen lopettaa, jos toiminimellä on velkoja maksamatta?

– Toiminimen velat on maksettava ennen lopettamista. Kaikki yrityksen avoimet laskut on siis maksettava. Jos yrityksellä on yrityskiinnityksiä, on ne kuoletettava tai siirrettävä ennen toiminimen lopettamisilmoituksen tekemistä.

Mitä laki sanoo mainoksista, nettisivuista ja puhelinnumeroista?

– Ei mitään. Yritystoimintaan liittyvät sopimussuhteet on kuitenkin hyvä kartoittaa ja päättää ne tarvittaessa.

Kuinka nopeasti toiminimen voi ajaa alas?

– Yksityinen elinkeinonharjoittaja voi päättää toimintansa nopeastikin toisin kuin osakeyhtiön.

Voiko toiminimen laittaa väliaikaisesti kiinni? Mitä silloin tapahtuu esimerkiksi YEL-maksuille, tai tilinpäätöksille?

– Toiminnan voi lopettaa toistaiseksi. Pöytälaatikkoyritys tarkoittaa yritystä, joka on juridisesti olemassa, mutta jonka toiminta on keskeytetty. Pöytälaatikkoyritys poistetaan arvonlisäverovelvollisten rekisteristä ja ennakonpidätysrekisteristä. Toiminnan keskeyttämisestä ei kuitenkaan tehdä merkintää kaupparekisteriin, joten yrityksen y-tunnus pysyy voimassa. Pöytälaatikkoyrityksen ”aktivoimiselle” ei ole mitään estettä. Tällöin verohallinnolle on tehtävä ilmoitus toiminnan jatkamisesta. Jos toiminnan lopettaa toistaiseksi, vaikka olisikin tarkoitus ehkä jossain kohtaa sitä jatkaa, voi YEL-vakuutuksen yleensä lopettaa kokonaan. Ilmoita tilinpäätös kaupparekisteriin jokaiselta tilikaudelta myös silloin, kun yritystoiminta on keskeytetty tai yritys ei ole toiminnassa.

Osakeyhtiön lopettaminen voi maksaa jopa 10 000 euroa

Miten osakeyhtiön lopettaminen eroaa toiminimen lopettamisesta?

– Oy:n lopettaminen on monipolvisempi, hitaampi ja usein kalliimpi lopettaa kuin toiminimi. Osakkeenomistaja voi luopua liiketoiminnasta myymällä osakkeensa ja lopettamalla toimintansa osakeyhtiössä.

Miten toiminnan lopettaminen tapahtuu?

– Osakeyhtiö puretaan selvitystilamenettelyllä. Sen tarkoituksena on selvittää yhtiön varallisuusasema, muuttaa tarpeellinen omaisuusmäärä rahaksi, maksaa velat ja suorittaa ylijäämä osakkeenomistajille. Selvitysmenettely edellyttää, että yhtiön varat ylittävät yhtiön velat.

Kuinka nopeasti osakeyhtiön voi purkaa?

– Selvitysmenettely kestää vähintään viisi kuukautta, ja siinä on neljä vaihetta. Ensimmäinen on selvitystilan ja selvitysmiehen rekisteröiminen, julkisen haasteen hakeminen velkojille, osakeyhtiön purkautumisen ilmoittaminen ja osakeyhtiön lopputilityksen ilmoittaminen. Julkinen haaste täytyy hakea, vaikka osakeyhtiöllä ei olisikaan velkaa.

Paljonko osakeyhtiön purkaminen maksaa?

– Jos osakeyhtiön purkamisen siirtää esimerkiksi lakimiehelle tehtäväksi, voi joutua maksamaan yli 10 000 euroakin.

Voiko osakeyhtiön laittaa ”pöytälaatikkoon?

– Sama vastaus kuin toiminimen osalta. Pöytälaatikkoyritys tarkoittaa yritystä, joka on juridisesti olemassa, mutta jonka toiminta on keskeytetty. Pöytälaatikkoyritys poistetaan arvonlisäverovelvollisten rekisteristä ja ennakonpidätysrekisteristä. Toiminnan keskeyttämisestä ei kuitenkaan tehdä merkintää kaupparekisteriin, joten yrityksen y-tunnus pysyy voimassa. Pöytälaatikkoyrityksen ”aktivoimiselle” ei ole mitään estettä. Tällöin verohallinnolle on tehtävä ilmoitus toiminnan jatkamisesta. Ilmoita tilinpäätös kaupparekisteriin jokaiselta tilikaudelta myös silloin, kun yritystoiminta on keskeytetty tai yritys ei ole toiminnassa.

Missä tilanteessa puhutaan konkurssista?

– Konkurssivaihtoehto tulee eteen silloin kun yhtiö on maksukyvytön eikä kykene maksamaan velkoja niiden erääntyessä. Vaihtoehtona voivat olla yrityssaneeraus tai elinkeinonharjoittajan velkajärjestely. Konkurssissa yhtiön omaisuus käytetään sen velkojien maksuun. Konkurssi tarkoittaa yhtiön omaisuuden siirtymistä velkojien määräysvaltaan.

Eeva Pesonen