11.6.2021 klo 09:51
Uutinen

Osatyökykyinen voi olla täsmäosaaja – TE-toimistosta saat apua osatyökykyisen työnhakijan työllistämiseen!

Jos sinulle ehdotetaan osatyökykyisen työntekijän palkkaamista, niin miten reagoit? Nouseeko silmiesi eteen välittömästi vahva mielikuva osatyökykyisestä ihmisestä ja siitä, mihin hän pystyy? Omat ennakkokäsitykset kannattaa kuitenkin tässä asiassa haastaa.

Osatyökykyisyyden syyt voivat nimittäin olla monenlaisia: taustalla voi olla esimerkiksi pitkäaikaissairaus, vammaisuus tai vakavasta sairaudesta tai kriisistä toipuminen, ja osatyökykyisyys voi olla pysyvää tai tilapäistä. Siksi osatyökykyisiä ei voi niputtaa yhdeksi ryhmäksi, kuten ei myöskään työtehtäviä, joihin he pystyvät – rajoitukset voivat liittyä esimerkiksi fyysiseen toimintakykyyn, jaksamiseen tai tietynlaisista tehtävistä suoriutumiseen.

Joka tapauksessa osatyökykyisellä on käytössään osa työkyvystään ja halu käyttää sitä täysipainoisesti. Osatyökykyisestä ihmisestä työnantaja voi siis saada täsmälleen tarpeisiinsa sopivan erinomaisen työntekijän.

Pysyvästi osatyökykyisen työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin työnantaja voi hakea TE-toimistosta harkinnanvaraista palkkatukea. Tuen määrä on enintään 50 % palkasta, ja sitä voi tilanteesta riippuen saada myös osa-aikaiseen työhön. Jos työntekijän vamma tai sairaus edellyttää työolosuhteiden mukauttamista tai toisen henkilön apua, siihen voi hakea myös erillistä työolosuhteiden järjestelytukea. Lisäksi suurtyönantaja voi saada osatyökykyisen työntekijän työllistämisestä todistuksen, jolloin tämän mahdollinen työkyvyttömyys ensimmäisten viiden työvuoden aikana ei vaikuta työnantajan työeläkemaksuluokkaan.

TE-toimisto voi tarjota myös muuta tukea sekä osatyökykyiselle työntekijälle että hänen työnantajalleen. Jo sopivan työntekijän löytämisessä on TE-palveluissa vankka asiantuntemus. Työntekijän pärjäämistä voidaan tukea työhönvalmennuksella tai muulla tilanteen mukaan räätälöidyllä avulla, ja työnantajalta edellytettäviin muutoksiin voidaan järjestää koulutusta tai opastusta. Kannattaa siis olla jo hyvissä ajoin yhteydessä TE-toimistoon, niin osatyökykyisen työntekijän palkkaaminen sujuu supsikkaasti.

Lisää tietoa osatyökykyisten työllistämisestä on luvassa Pohjois-Karjalan Yrittäjien aamukahveilla 25.8.2021 klo 8.30–9.30. Osatyökykyisen työntekijän palkkaamisesta ja saatavilla olevista tukivaihtoehdoista tulevat kertomaan työkykykoordinaattorit Sanna Ikonen-Kontturi Pohjois-Karjalan TE-toimistosta sekä Sirkka-Liisa Kolehmainen Joensuun seudun kuntakokeilusta. Tilaisuudessa voit myös esittää kysymyksiä aiheesta. Tervetuloa mukaan!

Tärkeintä on muistaa, että osatyökykyinen ihminen on täysin työkykyinen, kunhan työtehtävät ja olosuhteet on räätälöity hänelle sopiviksi. Työnantaja voi siis 50-prosenttisella palkanmaksulla saada täsmäosaajan, joka tekee oman työnsä sataprosenttisesti.

Lisätietoa:
työkykykoordinaattori Sanna Ikonen-Kontturi, p. 0295 043 060, sanna.ikonen-kontturi@te-toimisto.fi

Teksti: Sanna Ikonen-Kontturi ja Anna Dannenberg, Pohjois-Karjalan TE-toimisto