In house -menettelyllä on suljettu 15 miljardin euron markkinat yksityisiltä yrityksiltä.

Ostamalla omilta yhtiöiltä vedetään ovi kiinni yrittäjiltä

Yrittäjät ovat tyrmistyneinä seuranneet julkisen sektorin vimmaa ostaa palveluita ja tuotteita omilta yhtiöiltään. Kyse on siitä, että in house -toiminnalla kunta tai muu julkinen toimija pystyy toimimaan näin ja siten välttämään kilpailutukset. Vastaavia yhtiöitä on perustettu kiihtyvällä tahdilla monille toimialoille eri puolille Suomea. Palkkahallinnon lisäksi kunnat ja julkiset organisaatiot ostavat sidosyksikköyhtiöjärjestelyin muun muassa pesula-, kiinteistö-, kuljetus- ja ateriapalveluita.

Yksittäinen kunta pääsee osakkaaksi in house -yhtiöön periaatteessa vaikka vain yhdellä osakkeella ja tämän jälkeen hankintoja voi tehdä ilman kilpailutusta. Lumeomistus takaa sen, että hankintayksikön ei tarvitse kilpailuttaa hankintojaan.

Näin ei lainsäätäjä tarkoittanut hankintalakia noudatettavan. Hankintalain toivottiin nimen-omaan tuovan muutoksen julki seen talouteen pesiytyneeseen tapaan, jossa verorahat hankinnoista kanavoituivat automaattisesti vakiotoimittajille niin EU:ssa kuin Suomessa (Kauppa-lehti 28.11.).

In house -menettelyllä on suljettu 15 miljardin euron markkinat yksityisiltä yrityksiltä.

Päinvastoin näyttää käyneen. Erityisesti hyvinvointialueilla perusteluksi on annettu tiukat aikataulut. Toinen syy on hankinnan helppous. Tietysti hankinnat on helpompi tehdä ilman aikaa vieviä kilpailutuksia, sillä huolella tehty kilpailutus vaatii aina asiantuntemusta ja paneutumista.

Asialla on merkitystä siksi, että käytännössä Suomessa on jo suljettu noin 15 miljardin euron markkinat yksityisiltä yrityksiltä. Luku on hälyttävän korkea. Kyse on kuitenkin veroeuroista, joiden optimaalinen käyttö ei toteudu ilman kilpailutuksia.

Kestämätöntä on myös, että vapaata markkinataloutta ja reilua kilpailua puolustava Suomi sulkee omia julkisia markkinoitaan kilpailulta. Yksityisiä yrityksiä ei tarvitse suosia – riittää, että hankinnat avataan kilpailulle. Viime viikolla neljä elinkeinoelämän järjestöä lähetti Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV:lle toimenpidepyynnön koskien uusien hyvinvointialueiden lainvastaisiksi arvioituja suorahankintoja. Toimenpidepyynnön allekirjoittivat Suomen Yrittäjät, Keskuskauppakamari, Elinkeinoelämän keskusliitto ja Perhe-yritysten liitto. KKV:n vastaus tulee olemaan merkittävä.

Paula Aikio-Tallgren
Savon Yrittäjät
toimitusjohtaja
Julkaistu Savon Sanomissa 3.12.2022