Oulu University, 2019.
13.6.2022 klo 10:00
Uutinen

Oulun yliopiston mikroyrittäjyyden professuurille kerätään lahjoituksia

Kaupallinen yhteistyö: Oulun Yliopisto

Oulun yliopistoon perustetaan mikroyrittäjyyden professuuri, joka on Suomessa ensimmäinen laatuaan. Tarkoitus on korkeatasoisella tutkimuksella ja koulutuksella edistää suomalaisten mikroyritysten toimintaedellytyksiä ja kasvua.

Alle 10 henkeä työllistävät mikroyritykset ovat yrityskenttämme laaja perusta ja kasvualusta. Suomen yrityksistä jopa 94 % on mikroyrityksiä, jotka työllistävät neljänneksen Suomen kaikkien yritysten työpaikoista. Mikroyrityksillä on siis varsin suuri yhteiskunnallinen ja taloudellinen merkitys ja niiden rooli kasvaa edelleen mm. yksinyrittäjyyden kasvun myötä.

– Professuurihanke on hyvä ja aihe on tärkeä. Mikroyrityksissä on valtava potentiaali ja on hienoa huomata akateemisen maailman kiinnostus myös näitä pienimpiä yrityksiämme kohtaan, sanoo Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen

Mikroyrittäjyyden tutkimuksella ja koulutuksella lisätään mikroyritysten kilpailukykyä ja yrittäjien osaamista sekä luodaan tietoperusteista ymmärrystä mikroyrittäjyydestä ilmiönä. 

– Mikroyrittäjyyden professuuri on merkittävä avaus. Mikroyrittäjyys ansaitsee siihen keskittyvää, korkeatasoista tutkimusta ja koulutusta. Tähtäämme Suomen ensimmäisen tämän alan professuurin käynnistämiseen ja vakiinnuttamiseen Oulun yliopistossa, kertoo ohjelmajohtaja Martti Saarela Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutista.

Professuurin avulla yrittämisen esteitä puretaan, kasvuedellytyksiä kehitetään ja tutkimustietoa tuodaan median, päättäjien sekä yritysrajapinnan toimijoiden keskuuteen. Professuurilla halutaan lisätä ymmärrystä myös uusista yrittämisen muodoista sekä edistää mikroyritysten ja yksinyrittäjien jatkuvaa oppimista ja kehittymistä.

Yhteiskunnallisesti vaikuttavaa mikroyrittäjyyden tutkimusta

Vuoden 2021 alusta Oulun yliopisto on vastannut opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämästä mikroyrittäjyyden tutkimuksen ja koulutuksen valtakunnallisen tehtävästä. Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti on tehnyt yhteiskunnallisesti vaikuttavaa mikroyrittäjyyden tutkimus- ja kehittämistyötä jo vuodesta 2011 alkaen. Mikroyrittäjyyden valtakunnallinen verkkokoulutus käynnistyi vuonna 2020.

Nyt Oulun yliopistoon halutaan perustaa ainutkertainen mikroyrittäjyyden professuuri Kerttu Saalasti Instituutin ja Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun yhteistyönä.

Mikroyrittäjyyden professuurin tavoitteena on vakiinnuttaa mikroyrittäjyyden valtakunnallinen tehtävä osaksi Oulun yliopiston toimintaa vahvistamalla yhteiskunnallisen vaikuttavuuden resursseja. Tutkimustyön, akateemisen meritoitumisen ja tutkimusrahoituksen kasvattamisen kautta luodaan edellytykset professorivetoiselle, kasvavalle tutkimusryhmälle.   

– Professuuri nostaa mikroyrittäjyyden tutkimus- ja koulutustoiminnan määrällisesti ja laadullisesti seuraavalle tasolle. Se kytkee mikroyrittäjyyden tutkimuksen entistä tiiviimmin alan kansainväliseen tutkimusverkostoon ja luo mahdollisuuksia kehittää mikroyrittäjyyden edellytyksiä Suomessa ja koko Euroopan alueella, toteaa professori Matti Muhos Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutista.

Professuurin avulla parannetaan suomalaisten mikroyritysten toimintaedellytyksiä, osaamista ja kasvua. Erityisesti mikroyritysten vientiä halutaan edistää, sillä se on Suomessa merkittävästi vähäisempää kuin verrokkimaissa.

– Kannustan yrityksiä ja kumppaneitamme osallistumaan kampanjaan mikroyrittäjyyden lahjoitusprofessuurin perustamiseksi, sanoo Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen

Lahjoittamalla tuet suomalaista mikroyrittäjyyttä

Lahjoitusvaroin perustettavan mikroyrittäjyyden professuurin kokonaisbudjetti on 600 000 €, joka kattaa rahoituksen vuosille 2023–2028. Tämän jälkeen professuuri vakinaistetaan Oulun yliopiston käytänteiden mukaisesti, jolloin Oulun yliopisto vastaa kustannuksista perusbudjetoinnin kautta. Rahoitus on tarkoitus koota lokakuuhun 2022 mennessä ja avoin ja kansainvälinen haku avataan vuoden 2023 alussa. Suunnitelmien mukaan mikroyrittäjyyden professori aloittaa tehtävässään viimeistään 1.8.2023.

Mikroyritysten menestys on Suomen kestävän kasvun ja uudistumisen edellytys. Lahjoittamalla edistät suomalaista mikroyrittäjyyttä, elinvoimaa ja hyvinvointia.

Lahjoitukset ja lisätiedot:

Martti Saarela, vs. ohjelmajohtaja
martti.saarela@oulu.fi
p. +358 50 473 5470

Matti Muhos, johtaja, professori
matti.muhos@oulu.fi
p. +358 40 040 7590