4.4.2019 klo 10:07
Uutinen

Oy vai T:mi? Yritysmuodon vaihtaminen helpottuu – Itselle sopivin vaihtoehto kannattaa harkita tarkkaan

Yrityksen perustaminen osakeyhtiömuodolla helpottuu entisestään, kun 2500 euron alkupääomaa ei enää vaadita. Mikä yhtiömuoto toimii omalla kohdalla parhaiten – se kannattaa pohtia läpi.

Liikeidea on kirkas ja toimintasuunnitelma valmis. Seuraava askel kohti unelman toteuttamista on yrityksen perustaminen. Mutta millä yritysmuodolla?

Suosituimpia yritysmuotoja ovat yksityinen elinkeinonharjoittaja eli toiminimi sekä osakeyhtiö.

Heinäkuussa voimaantulevan lakiuudistuksen myötä osakeyhtiön perustamiseen vaadittu 2 500 euron osakepääoma poistuu.

– Tämä on osa norminpurkuhanketta. Alkupääoman poistaminen helpottaa mahdollisuuksia perustaa yritys ja osakeyhtiö. Se on jatkossa halvempaa. Vaikka vaatimus alkupääomasta poistuu, sen voi edelleen määritellä yrityksen omien tarpeiden mukaan, Suomen Yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen sanoo.

Muutos on saanut monet harkitsemaan yhtiömuodon muuttamista toiminimestä osakeyhtiöksi. Valinnassa on monta puolta, joita kannattaa harkita.

– Osakeyhtiöksi siirtyminen on aina tapauskohtaista ja se koostuu usean tekijän kokonaisuudesta. Kun yritys kasvaa, osakeyhtiö voi olla riskien hallinnan kannalta toimivampi, Toivonen sanoo.

Toiminimi on hyvä yritysmuoto silloin, kun toiminta on pientä ja perustuu pääasiassa yrittäjän omaan työpanokseen. Kun yrityksen tulot kasvavat, osakeyhtiö on voitonjaon ja verotuksen suunnittelun kannalta joustavin yhtiömuoto.

– Yksinyrittäjälle toiminimi on byrokratialtaan helpoin vaihtoehto. Yhtenä ohjeena on pidetty noin 30 000 euron rajaa yrityksen tuloksena, jonka jälkeen yhtiömuodon osakeyhtiöksi muuttaminen olisi järkevää, mutta tätä kannattaa tarkastella tapauskohtaisesti vaikka kirjanpitäjän avulla, Suomen Yrittäjien veroasioiden päällikkö Sanna Linna-Aro kertoo.

Muutos voi olla järkevä alhaisemmallakin tuloksella, jos osakeyhtiömuoto on perusteltu esimerkiksi liikevaihto huomioiden.

Tulojen mukana nousevat myös riskit, ja toiminimen kautta toimiva yrittäjä vastaa henkilökohtaisella omaisuudellaan kaikista veloista ja sitoumuksista. Osakeyhtiömuodossa taas osakkaan vastuu rajoittuu lähtökohtaisesti yhtiöön sijoittamaansa pääomaan.

Osakeyhtiö on joustava ja yrittäjästä erillinen

Osakeyhtiömuoto on joustavampi muun muassa siksi, että yrityksen omistajaa verotetaan yrityksestä nostamansa palkan ja osingon tai molempien perusteella. Yrittäjä voi miettiä, mikä on itselle edullisempi tapa.

Lisäksi yhtiössä työskentelevä osakas voi saada verovapaita henkilökuntaetuja samoin edellytyksin kuin muutkin työntekijät. Edut ovat mahdollisia myös silloin, kun yhtiössä ei hänen lisäkseen työskentele muita työntekijöitä.

–Yhtiön osakas voi siten hankkia itselleen työntekijän edut, kuten liikunta- ja kulttuuriedun osakeyhtiön kautta, Linna-Aro huomauttaa.

Erityisesti silloin, kun yritys kasvaa ja työntekijöiden palkkaaminen tulee ajankohtaiseksi, osakeyhtiömuoto alkaa olla tarpeellinen. Työnantajavastuut voivat olla riskiltään matalampia osakeyhtiön kautta, koska osakeyhtiö on itsenäinen oikeushenkilö.

Osakeyhtiö mahdollistaa osakkaiden ja sijoittajien mukaan tulemisen, mikä helpottaa rahoituksen hankkimista. Myös yhteistyökumppaneiden kanssa toimiminen voi olla helpompaa, ja yritys voi olla alallaan uskottavampi toimija, jos nimen perässä perässä lukee Oy, eikä T:mi.

Mikäli taas yritystoiminnasta luopuminen on ajankohtaista, osakeyhtiömuodosta saattaa olla hyötyä. Esimerkiksi perintö- ja lahjaverotuksen sukupolvenvaihdoshuojennus edellyttää yhtiömuotoa.

Toiminimessä selviää vähemmällä byrokratialla

Vaikka monet näkökulmat puhuvat osakeyhtiön puolesta, oma tilanne kannattaa miettiä läpi.

Toiminimiyrittäjä on henkilökohtaisesti vastuussa yrityksenkin toiminnasta. Osakeyhtiössä yrittäjän henkilökohtaiset varat ja yrityksen rahat ovat erikseen.

Toiminimiyrittäjä voi napata yrityksen tililtä rahaa milloin vain, mutta osakeyhtiössä rahaa voi nostaa vain palkkana tai osinkona.

– Verotuksellisesti osakeyhtiö on itsenäinen verovelvollinen, eli yritys maksaa ensin tuloksestaan veroa ja yrittäjä maksaa henkilökohtaiset veronsa, nostamansa palkan ja osingon perusteella, Linna-Aro sanoo.

Niin toiminimen kuin osakeyhtiönkin kautta voi tehdä monenlaista työkeikkaa.

– Osakeyhtiössä voi kuitenkin perustaa aputoiminimiä ja sitä kautta laajentaa yrityksen toimintakenttää. Täytyy vaan muistaa asettaa kaupparekisterissä toimialakuvaus tarpeeksi laajaksi, Toivonen sanoo.

Hallinnollisesti toiminimi on kevyempi kuin osakeyhtiö, jonka pyörittämiseen liittyy enemmän byrokratiaa. Myös perustaminen on halvempaa, sillä verkossa toiminimen ilmoittaminen kaupparekisteriin maksaa vain 60 euroa. Paperilomakkeella se maksaa 110 euroa.

Osakeyhtiössä täytyy yrittäjän lisäksi olla vähintään yksi toinen henkilö, joka toimii yhtiön hallituksen varajäsenenä. Osakkaiden täytyy pitää vähintään yhtiökokous kerran vuodessa.

Hallinnollinen taakka pelottaa

Toiminimiyrittäjälle riittää pääsääntöisesti yksinkertainen kirjanpito, paitsi silloin, kun toiminimellä on poikkeava tilikausi. Osakeyhtiöltä vaaditaan kaksinkertainen kirjanpito. Juoksevat kulut ovat siis hieman korkeammat.

–Monet toiminimiyrittäjät pelkäävät hallinnollisen taakan kasvamista osakeyhtiössä. Osakeyhtiölaki on melko tiukka, mutta pienessä toiminnassa ongelmia tulee harvoin vastaan. Yhtiökokouskin voidaan pitää saunanlauteilla. Lisäksi on olemassa sähköisen taloushallinnon palveluita, joita voi hyödyntää hallinnollisten asioiden kanssa osakeyhtiössä, Linna-Aro sanoo.

Yksi merkittävä hyvä puoli toiminimessä on osakeyhtiömuotoon verrattuna: siitä eroon pääseminen on huomattavasti helpompaa.

–Purkaminen on byrokraattista, kallista, hidasta ja vaikeaa. Tähän ollaan oikeusministeriössä tarttumassa ja se toivottavasti ratkeaa seuraavalla hallituskaudella. Nykyään helpoin tapa päästä eroon osakeyhtiöstä on melkein se, että tulee heitetyksi ulos kaupparekisteristä, mutta siitä saattaa tulla verotuksellisia jälkiseuraamuksia, Tiina Toivonen sanoo.

Näin muutat toiminimen osakeyhtiöksi

Jos yrittäjä päättää muuttaa yritysmuotonsa toiminimestä osakeyhtiöksi, siitä täytyy tehdä ilmoitus kaupparekisteriin. Sen hinta 275 euroa sähköisellä ilmoituksella tai 380 euroa paperisella lomakkeella.

Yrittäjä perustaa käytännössä uuden yrityksen ja saa uuden Y-tunnuksen. Toiminimen liiketoiminnan varat ja velat siirretään uuteen osakeyhtiöön varoiksi ja veloiksi samoissa arvoissa.

Toiminimen voi lopettaa samalla yksityisen elinkeinoharjoittajan lopettamisilmoituksella patentti- ja reisterihallitukseen.

–Toiminimestä osakeyhtiöksi siirtymistä ja muutoksen ajankohtaa sekä toteuttamista kannattaa suunnitella huolellisesti, ettei tule esimerkiksi turhia veroseuraamuksia, Linna-Aro sanoo.

Elina Hakola

elina.hakola (at) yrittajat.fi

Juttua muokattu 5.4.2019 klo 11.49: Yritysmuodon vaihtaminen sähköisellä ilmoituksella maksaa 275 euroa, ei 330 euroa, kuten jutussa alunperin luki. Sähköisen rekisteröinnin hinta laski 1.1.2019.