15.3.2018 klo 10:49
Uutinen

Pääekonomisti Kuismanen: Otteiden pitäisi olla paljon reippaampia

– Nyt pitäisi pyrkiä vähentämään julkista menopainetta. Minun matematiikallani EK:n esitys hiukan lisää julkisia menoja, kommentoi SY:n pääekonomisti Mika Kuismanen Kauppalehden pyynnöstä EK:n toivomuslistaa.

Elinkeinoelämän keskusliitto julkisti keskiviikkona 18 kohdan toivomuslistan hallituksen kehysriiheen. Tavoitteena on vauhdittaa työllisyysasteen nousua ja tehostaa julkisen sektorin toimintoja.

EK:n ehdotuksia ovat muun muassa työn verotuksen keventäminen 200 miljoonalla eurolla ja innovaatiotukien määrän korottaminen 100 miljoonalla. Pk-yritysten vientiä EK vauhdittaisi 13 miljoonalla lisäeurolla, jotta Suomeen saadaan rekrytoitua kansainvälisiä viennin osaajia.

EK ehdottaa myös väylämaksujen puolittamista sekä päivähoitomaksujen alentamista 20 – 25 prosentilla.

Kauppalehti pyysi Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismasta analysoimaan EK:n toivomuslistaa. Kuismanen pitää oikeana EK:n arviota julkisen talouden tilasta ja kestävyysongelmasta.

Kuismanen kuitenkin kritikoi toimenpidepakettia, jota EK esittää tilanteen korjaamiseksi:

– Toimet eivät vastaa tilannekuvaa, Kuismanen kommentoi Kauppalehdelle.

Hänen laskelmiensa mukaan EK:n esitys lisää hiukan julkisia menoja.

– Julkisen talouden sopeuttamisen kannalta se on kunnianhimoton, Kuismanen toteaa EK:n ohjelmasta.

Hän muistuttaa, että hyvästä talouskehityksestä huolimatta julkinen talous on vielä alijäämäinen ja menopaineet kasvavat seuraavien kymmenen vuoden aikana, kun väestö ikääntyy.

– Jos verotuksen yleinen taso halutaan pitää nykyisellään, se edellyttää paljon kunnianhimoisempaa julkisten menojen karsimista, Mika Kuismanen sanoo.

Hänen mukaansa EK:n 18 kohdan ohjelmassa on paljon hyvää, mutta siitä puuttuvat kohdat 19 ja 20:

– Esityksestä puuttuvat yhteiskunnan rakenteita muuttavat asiat, joilla saataisiin kasvua aikaan. Puuttuu julkisen talouden tasapainottaminen menopuolelta, että esimerkiksi pystyttäisiin alentamaan verotusta. Myöskään työmarkkinoiden tilanne ei EK:n ehdotuksilla parane, Kuismanen analysoi Kauppalehdessä.

toimitus(at)yrittajat.fi