3.5.2021 klo 11:52
Uutinen

Pääsemmekö nousuun?

Suomessa on talouskriisien jälkeen ollut taipumusta hyväksyä se, että moni aiemmin täysin työkykyinen ja -haluinen henkilö putoaa työmarkkinoilta pysyvästi kriisin jälkeen.

On rakennettu erilaisia malleja, jotka tukevat työelämästä ulkona pysymistä. Samalla toimet työpaikkojen synnyn edistämiseksi ovat olleet vajavaisia. Tähän lienee ollut varaa. Enää ei ole. Työllisiä on liian vähän pitämään paketti kasassa.

Kehysriihen perusteella näyttää siltä, että Suomi tulee elvyttämään nousukaudella ja tärkeät rakenteelliset uudistukset jäävät tekemättä. Elvytystä on säännöstelty koko pandemian ajan, kun tarve on ollut suurin ja nyt sitä ulotetaan tuleviin vuosiin, jolloin ennusteiden mukaan on selkeä nousukausi. Nousukauden elvytys voi johtaa rajuun ylikuumenemiseen. Rakenteellisia uudistuksia taas on entistä vaikeampi saada läpi nousua väistämättä seuraavan matalasuhdanteen aikana. Tarpeellisia rakenteellisia uudistuksia ovat verotuksen painopisteen muutokset yrittämisen ja työn verotuksesta välillisiin veroihin sekä työttömyysturvan uudistus.

Tarkkoja aikatauluja globaalin kriisin täydelle talttumiselle ei tiedetä, mutta sitä kohti mennään. Ihmiset saavat liikkua vapaasti ja elinkeinotoiminnan vapaus palaa. Tilanne on sama kansainvälisesti, ja kisa on kova. Käynnistymiseen liittyy kitkaa. Eristäytymisen seuraukset erilaisille yrityksille ja ihmisille pitää huomioida, jotta kaikki kynnelle kykenevät pääsevät tekemiseen mukaan. Ei pidä rakentaa sellaisia mekanismeja, jotka johtavat konkurssin tehneiden yrittäjien tai työttömiksi joutuneiden pysyvään syrjäytymiseen työmarkkinoilta. Kenenkään ei pidä pudota työelämästä koronakriisin takia. Kehysriihessä päätetyt toimet yrittäjän uuden alun helpottamiseksi ovat tärkeitä.

Kasvu syntyy yrityksissä sellaisessa toimintaympäristössä, joka innostaa ja kannustaa yrittämiseen sekä riskinottoon. Olemme viime aikoina saaneet runsaasti hyviä investointiuutisia Keski-Suomeen. Jokaisen hankkeen takana ja edessä on valtavasti työtä sekä päätöksentekoa. Yksikään hanke ylipäätään, saatikka sijoittumispaikan valinta eivät ole itsestäänselvyyksiä. Keski-Suomi on hyvä paikka yrittää, pidetään siitä kiinni!

Kasvavat yritykset tarvitsevat työvoimaa. Vaikka työttömyys on korkea, monilla aloilla koetaan parhaillaan työvoimapulaa. Aiemmin kiinnostaviksi aloiksi koettuihin työpaikkoihin ei löydy hakijoita, sote-alan työvoimapula on jo hälyttävä. Pienenevistä nuorten ikäluokista kilpailevat kaikki. Ammatinvaihtajia ja työelämän konkareita tarvitaan mukaan uusiin työpaikkoihin, oppiminen on jatkuvaa. Yritysten investointien ja riskinoton lisäksi poliittisilla päätöksillä pitää kannustaa ihmisiä innostumaan uusista haasteista ja mahdollistaa kouluttautuminen uusille urille minkä ikäisenä tahansa.

Koronakriisissä voi tulla vielä erilaisia aaltoja ja edessä on joka tapauksessa muita kriisejä. Näyttää kuitenkin siltä, että tunnelista tullaan tällä erää ulos valoon. Suomalaiset tarvitsevat uskallusta kulkea tuohon valoon, rohkeutta oman reitin etsimiseen tunnelin jälkeen ja viisautta oikean porukan valitsemiseen kumppaniksi eri etapeille. Kansantaloutena Suomen ei pidä jäädä ensiapuosastolle loikoilemaan, vaan osallistua kasvun MM-kisoihin ja tähdätä olympialaisiin.

Kirjoittaja on Keski-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Sanna-Mari Jyräkoski. Kirjoitus on julkaistu Keskisuomalaisen vinkkelinä 3.5.2021.

Muita kiinnostavia aiheita