17.3.2021 klo 16:30
Uutinen

Päätös jätteenkuljetusten keskittämisestä poistaisi asiakkaan valinnanvapauden ja vaarantaisi työpaikat

”Yksikään yritys ei tee turhia ajoja”, kuljetusyrittäjä sanoo.

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta kokoontuu torstaina päättämään kiinteiden jätteiden (polttokelpoinen, bio-, pienmetalli- ja lasi-, metalli-, kartonki- ja muovipakkausjätteet) kuljetusjärjestelmästä Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n (LSJH) alueella. Siis: keskitetäänkö jätteidenkuljetus kuntien kilpailutettavaksi vai säilytetäänkö nykyjärjestelmä, jossa kiinteistön omistaja voi valita käyttämänsä kuljetusyrityksen itse.

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy esittää siirtymistä keskitettyyn kuntien tekemään kilpailutukseen.

Marinin hallituksen esitystä uudeksi jätelaiksi odotetaan eduskuntaan lähipäivinä – todennäköisesti juuri Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan kokouspäivänä torstaina 18.3.

– Lautakunnan päätöstä ollaan tekemässä tilanteessa, jossa maan hallitus on antamassa uuden jätelain eduskunnalle. Uusi lakikin mahdollistaisi nykymallisen kiinteistökohtaisen kuljetusjärjestelmän. Voi kysyä, miksi Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta on tekemässä päätöstä kiireellä ennen kuin uusi laki on astunut voimaan, Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Hanna Munter toteaa.

Varsinais-Suomen Yrittäjien mukaan asukkaan ja esimerkiksi taloyhtiön oikeudesta valita vapaasti käyttämänsä jätteenkuljetusyritys on pidettävä LSJH:n toimialueella kiinni. Lähes kaikki LSJH:n alueella toimivat kunnat Turkua lukuun ottamatta ovat lausunnoissaan puoltaneet nykymallia.

– Omistajakuntien tahtoa tulisi kuunnella lautakunnan päätöksenteossa. Esimerkiksi lähestyvät kuntavaalit eivät voi olla päätöksenteon perusta merkitykseltään tämän kokoluokan asiassa, Munter sanoo.

Selvitykset muilta alueilta osoittavat, että kun kilpailutukset tehdään esimerkiksi 3–5 vuodeksi kerrallaan ja yritysten kuljetusalueet pienenevät, johtaa tämä pahimmillaan pk-yritysten toiminnan alasajoihin ja vaarantaa näin alan työpaikkoja.

– Työntekijöiden ja yritysten verotulot vahvistavat alueemme taloutta. Keskitetyssä kuljetusyhtiön kilpailutuksessa kuljettajien työsuhteet muuttuvat pätkätöiksi, epävarmuus lisääntyy ja yrityksen on vaikea saada ammattitaitoista työvoimaa, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n aluetoimitsija Jari Matilainen sanoo.

Jätteenkuljetusten keskittämispäätös heikentäisi myös kuntien ja paikallisten yksityisten toimijoiden mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä ja yhteisiä investointeja. Esimerkiksi Laitilassa, joka ei ole mukana Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:ssä, paikallinen Jätehuolto M. Helistölä Oy pyörittää Laitilan kaupungin puolesta jäteasemaa, jossa vastaanotetaan esimerkiksi kuntalaisten vaarallisia jätteitä.

– Tällaiseen yhteistyöhön paikallisen toimijan kanssa ei ole mahdollisuuksia niissä kunnissa, joissa jätteidenkuljetus hoidetaan keskitetysti, yrittäjä Jarno Helistölä kertoo.

Siirtymistä keskitettyyn jätteenkuljetukseen on perusteltu muun muassa ympäristösyillä: kuljetusreittien optimoinnilla ja matkojen vähentymisellä.

– Yksikään yritys ei tee turhia ajoja, vaan reitit suunnitellaan kustannustehokkaasti. Samat ympäristösäännökset, luvat ja velvoitteet koskevat kaikkia jätteenkuljetusta hoitavia tahoja, Helistölä muistuttaa.