16.2.2022 klo 09:56
Uutinen

Päijät-Hämeen Yrittäjät ja LAB-ammattikorkeakoulu yhteistyöhön

Päijät-Hämeen Yrittäjät ja LAB-ammattikorkeakoulu syventävät yhteistyötään. Tuoreella yhteistyösopimuksella kasvatetaan Päijät-Hämeen seudun elinvoimaa sekä tuetaan alueen yrityksiä liiketoiminnan laajentamisessa, investoinneissa ja kansainvälistymisessä.

LAB-ammattikorkeakoulu ja Päijät-Hämeen Yrittäjät allekirjoittivat sopimuksen yhteistyöstä 15.2.2022. Kumpaakin tahoa yhdistää keskeiset Päijät-Hämeen elinvoimaa kasvattavat tavoitteet: yrittäjyyden edistäminen, yritysten osaamisen kehittäminen, osaavan työvoiman saatavuuden ja rekrytoinnin parantaminen.

”Haluamme jalostaa jo olemassa olevaa yhteistyötä kattavammaksi kokonaisuudeksi. Pidempiaikaisen yhteistyömallin avulla voimme tehdä LABin palveluja näkyvämmiksi ja tutummiksi päijäthämäläisille pk-yrityksille”, Päijät-Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo kertoo.

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan (TKI) perustuvaa koulutusta antavalla LAB-ammattikorkeakoululla on kiinteä yhteys elinkeinoelämään. Päijät-Hämeen Yrittäjien kanssa tehty yhteistyösopimus on askel entistä tiiviimmälle alueen yritysten kanssa tehtävälle yhteistyölle niin tutkintoon johtavassa koulutuksessa, jatkuvassa oppimisessa kuin TKI-toiminnassa.

”Yhteistyön avulla opimme tuntemaan toisemme ja toistemme tarpeet paremmin. Yhdessä tekeminen on keino varmistaa se, että teemme asioita oikein”, LAB-ammattikorkeakoulun rehtori Turo Kilpeläinen kommentoi. ”LABin yli 8 500 opiskelijaa sekä 500 opettajaa ja TKI-asiantuntijaa ovat suuri voimavara, jota haluamme aktiivisesti tarjota yritysten tarpeisiin.”

Vihervirta-Vuontelo kannustaakin Päijät-Hämeen seudun yrityksiä hyödyntämään moninaista TKI-palvelukokonaisuutta sekä opiskelijoiden ja yritysten kohtauttamismahdollisuuksia. ”Yhteistyö, jonka piiriin saadaan noin 3 000 jäsenyritystämme, on huippuarvokasta alueen elinkeinoelämän kehittämisessä pk-yrittäjille suotuisaan suuntaan.”