Icon Symbol Communication Internet Digital Concept
14.8.2023 klo 12:54
Uutinen

Päijät-Hämeen yrityksille on saatava lisää tietoa TKI-palveluista

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopalveluista eli TKI-palveluista puhutaan paljon, mutta monelle yritykselle ja yrittäjälle asia on hyvinkin vieras. Yritykset tarvitsevat lisää tietoa TKI-palveluista, joita on hyvin tarjolla alueellamme. Mikäli TKI-asiat jäävät kovin vieraiksi, on riski, että se haittaa pahimmillaan yrityksen menestymistä ja kilpailukykyä.

Halusimme selvittää alueemme yrittäjiltä ja yrityksiltä, minkälaisia TKI-toimia heillä tehdään vai tehdäänkö ylipäätään. Kyselystämme kävi ilmi voimakas hajonta. Moni alueemme pieni tai keskisuuri yritys tekee ansiokkaita TKI-toimia, mutta liian moni ei vielä tiedä, mitä TKI-toiminta on. Toisaalta monessa yrityksessä näitä toimia myös tehdään tunnistamatta niitä TKI-nimikkeen alle kuuluviksi.

Kysymykseen ”Tiedätkö mitä TKI-toiminta on ja mitä se pitää sisällään” 43 prosenttia 111 yrityksestä vastasi ”kyllä”, 39 prosenttia ”ei” ja 18 prosenttia ei osannut sanoa. Vastaajayrityksistä 41 prosentissa tehtiin TKI-toimia ja -panostuksia, 48 prosentissa ei tehty ja 11 prosenttia ei osannut sanoa, tehtiinkö vai ei.

Yrityksissä, jotka ilmoittivat tekevänsä TKI-toimia, tehtiin monenlaista merkittävääkin kehitystyötä muun muassa ohjelmistoihin, tuotteisiin, palveluihin ja prosesseihin liittyen, joko itse tai yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Yrityksistä, jotka eivät tehneet TKI-toimia, varsin moni ilmoitti syyksi resurssit eli rahan tai tekijöiden puutteen. Useaan kertaan syyksi mainittiin myös suoraan aikapula: varsinkin pienellä henkilöstöllä tai vain yrittäjän varassa pyörivässä mikroyrityksessä aika ei yksinkertaisesti riitä, vaikka TKI-toiminnan hyöty olisikin tunnistettu.

Huomattavan moni vastaaja myös ilmoitti syyksi, ettei TKI-toiminnalle ole tarvetta. Asia ei ollut ajankohtainen, yritystoiminnan koettiin toimivan muutenkin hyvin tai yritystoiminta oli pienimuotoista.

Vastaajista 24 prosenttia kertoi tarvitsevansa apua TKI-toiminnan käynnistämiseksi tai jatkamiseksi.

Valtio panostaa tällä hetkellä voimakkaasti pk-yritysten TKI-toimintaan ja sen rahoitukseen. Vuodenvaihteessa tuli voimaan yritysten verovähennysoikeus, joka kannustaa yrityksiä TKI-toimintaan. Rahaa, bisnestä ja kilpailukyvyn tukea on siis tarjolla omalla alueellamme, jahka saamme tämän kaikkien yrittäjien ja yritysten tietoon.

Päijät-Hämeen Yrittäjät on mukana vuoden alussa perustetussa Päijät-Hämeen TKI-ryhmässä, joka on asettanut kunnianhimoisen tavoitteen alueen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitukselle. Viimeisimmän Tilastokeskuksen tiedon mukaan Päijät-Hämeen TKI-menot olivat vuonna 2021 noin 99 miljoonaa euroa. Nyt tavoitteena on kaksinkertaistaa TKI-menot seuraavien viiden vuoden aikana, jolloin ne saavuttaisivat 200 miljoonaa euroa vuoden 2027 lopussa.

Jotta tavoitteeseen päästään, pk-yrityksille on oltava tarjolla käytännönläheistä tietoa asiasta. Pk-yrityksiä on heräteltävä TKI-palvelujen, niiden rahoitusmahdollisuuksien ja neuvonnan pariin. Tässä keskeistä on sujuva yhteistyö elinkeinotoimijoiden, korkeakoulujen ja muiden TKI-palvelujen tuottajien sekä viranomaiten välillä. Tämä meillä Päijät-Hämeessä todistetusti onnistuu. Yrittäjien omana järjestönä olemme vahvasti mukana edistämässä tätä tärkeää asiaa.

Heta Vihervirta-Vuontelo
toimitusjohtaja, Päijät-Hämeen Yrittäjät