3.2.2021 klo 16:00
Uutinen

Päijät-Hämeen yritysystävällisin kuntateko 2020-palkinto Lahdelle

Lahden kaupungin myynnin ja markkinoinnin yrityspalveluseteli on saanut Päijät-Hämeen yritysystävällisin kuntateko 2020 -palkinnon. Päijät-Hämeen yritysystävällisin kuntateko -kilpailussa kunnat saivat ilmoittaa oman tekonsa, jolla halusivat osallistua kilpaan. Ensimmäistä kertaa järjestettyyn kisaan osallistuivat Asikkala, Heinola, Hollola, Lahti ja Sysmä.

Kilpailun avulla haluttiin nostaa esiin Päijät-Hämeen kuntien yritysystävällisiä tekoja ja auttaa kuntia tunnistamaan yrittäjien arjen kannalta oleellisia toimintamalleja ja mahdollisia kehityskohteita.

– Yritysystävällisyys kuntien päätöksenteossa ja toimintatavoissa on kuntien elinvoiman tae. Kunta, joka toimissaan huomioi yritysvaikutukset, houkuttelee yrityksiä ja luo siten pohjaa työllisyydelle ja verotuloille. Haluamme tällä vuosittaisella kilpailulla kannustaa ja tukea kuntia yritysystävällisyyden pitkäjänteisessä kehittämisessä, toteaa Päijät-Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo.

Kilpailun valitsijaraati päätti yksimielisesti valita voittajateoksi Lahden myynnin ja markkinoinnin yrityspalvelusetelin. Raati totesi, että teon kerrannaisvaikutukset ovat olleet suuremmat kuin varsinainen käytetty rahasumma – teko on hyödyttänyt koko seutua. Myynti ja markkinointi ovat yritysten perustarpeita, ja raati kiitti teon kohdistamista juuri niihin. Lisäksi teko on ollut suunnattu sekä yrityksille että palveluntarjoajille. Vaikka palveluseteli julkistettiin ennen koronapandemiaa, sen toinen kierros otettiin käyttöön koronakeväänä yritysten auttamiseksi, minkä raati myös nosti myönteisenä esille.

Lahden kaupungille luovutettiin kunniakirja teosta keskiviikkona 3.2.2021 kaupunginhallituksen salissa Lahden kaupungintalolla. Palkintoa oli vastaanottamassa Lahden kaupungilta Juha Rostedt, Jetta Laakso ja Mari Kuparinen.

Vuonna 2020 ensimmäistä kertaa järjestetty Päijät-Hämeen yritysystävällisin kuntateko -kilpailu on osa Päijät-Hämeen Yrittäjien seudullista vaikuttamistyötä yrittäjyyden eteen.