Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

Kuva: Ninnu Visual Oy
5.6.2024 klo 14:37
Uutinen

Päijäthämäläisissä yrityksissä tilanne kohtalaisen hyvä, silti kasvun kanssa jarrutellaan ja epävarmuus näkyy

Päijät-Hämeen Yrittäjien suhdannekyselyn mukaan tulevaisuus näyttää useimmille alueen yrityksille vakaalta, mutta sopeuttamistoimia tarvitaan joissakin tapauksissa. Investoinnit kiinnostavat yli puolta vastaajista, kun taas rekrytointitarve on vähentynyt. Kustannukset ja taloudellinen epävarmuus estävät osaa yrityksistä palkkaamasta uusia työntekijöitä. Kevään poliittisilla lakoilla oli vaikutusta useamman yrityksen toimintaan.

Päijät-Hämeen Yrittäjät toteutti 16.5–3.6.2024 päijäthämäläisille yrityksille suhdannekyselyn, johon vastasi 201 yritystä eri aloilta. Kyselyllä kartoitettiin yritysten yleisiä tulevaisuuden näkymiä, mahdollisia sopeuttamistarpeita sekä investointi- ja rekrytointitarpeita. Kysyimme myös kevään lakkojen vaikutuksista yritysten toimintaan.

Noin puolella vastanneista yrityksistä lähitulevaisuus näyttää samalta kuin ennenkin; yli neljänneksellä tulevaisuus näyttää hyvältä. 19 prosenttia kertoi näkymien olevan huonommat kuin aikaisemmin; erittäin huonoksi tulevaisuuden arvioi 8 prosenttia vastaajista.

Vastauksia saatiin palvelualalta (22 %), rakennus- ja kiinteistöalaa edusti 18 % vastaajista, teollisuutta 11 % sekä tukku- ja vähittäiskauppaa 10 %. Vastaajista 47 % oli alle 10 työntekijää työllistäviä yrityksiä ja 40% yksinyrittäjiä.  

– Vastaukset jakautuivat suhteellisen tasaisesti eri toimialojen kesken, lisäksi vastaajia löytyi sekä työllistävistä yrityksistä sekä yksinyrittäjistä. Tämä on hyvä, koska tällöin tulokset eivät painotu vain muutamaan toimialaan vaan antaa luotettavaa näkökulmaa koko yrityskentän tilanteesta, sanoo Päijät-Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo.

Tarve sopeuttamistoimille vähäinen

Suurella osalla vastanneista yrityksistä (70 %) ei tällä hetkellä ole yrityksen toiminnan sopeuttamistarpeita. Lomautuksille ja työaikajärjestelyille on kuitenkin tarvetta osassa yrityksistä.

Vastaajista 7 % kertoi tekevänsä myös muita sopeuttamistoimenpiteitä kuten kustannussäästöjä, liiketoiminnan karsimista ja osa harkitsi jopa yrityksen lopettamista. Irtisanomistarve oli 2 %:lla yrityksistä.

Yli puolella on investointitarpeita, rekrytointitarve vähentynyt

Lähitulevaisuudessa aikoo tai mahdollisesti aikoo 61 % vastaajista tehdä laite-, koulutus-, tai tuoteinvestointeja. Rekrytointitarpeita oli 30 %:lla vastaajista ja näistä 17 % aikoo myös rekrytoida uusia työntekijöitä lähiaikoina.  Vastanneista 13 %:lla olisi kyllä tarvetta uusille työntekijöille, mutta eivät aio rekrytoida lähitulevaisuudessa. Suurimmat esteet rekrytoinnille tarpeesta huolimatta, ovat yleinen sekä oman yrityksen epävarma taloudellinen tilanne ja uuden henkilön palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset. 70 % vastaajista ilmoitti, että rekrytointitarpeita ei ole.

-Yritysten varovaisuus rekrytoinnin suhteen on ymmärrettävää nykyisessä taloustilanteessa. On tärkeää, että yritykset pystyvät varmistamaan toimintansa jatkuvuuden ja kasvun investointien kautta, vaikka se tarkoittaisikin rekrytointien lykkäämistä, toteaa Vihervirta-Vuontelo.

Kevään lakot aiheuttivat ongelmia useassa yrityksessä

Vastaajista 25 % ilmoitti, että keväällä järjestetyt poliittiset lakot vaikuttivat suoraan yrityksen toimintaan. Suurimmat ongelmat aiheuttivat tuotteiden toimitusvaikeudet eli tavaran liikkumisen hidastuminen tai jopa loppuminen. Myös asiakaskäyttäytyminen muuttui, kun monen ostokyky heikkeni lakkojen takia ja tämä johti tilausten vähenemiseen.

– Kyselyn avoimissa kommenteissa nousi esiin myös huoli tulevasta. Kustannusten nousu, ostovoiman pienentyminen ja arvolisäveron korotus mietityttää monia yrittäjiä, sanoo Vihervirta-Vuontelo.

Lisätiedot:
Heta Vihervirta-Vuontelo, toimitusjohtaja, Päijät-Hämeen Yrittäjät, puh. 0400 854 995