Pakotetarkistukset ovat vaikea pala yrityksille
Pakotteisiin koskevien tiedustelujen määrän kasvusta kertoo se, että ulkoministeriön pakotteisiin liittyvä yritysneuvonta on ruuhkautunut. Kuva: Getty Images

Pakoteriski voi iskeä yritykseen kuin märkä rätti – ”Vaikka näkisi miten paljon työtä, homma voi mennä vihkoon”

Asiantuntijan mukaan keinot Venäjä-pakotteiden alaisen asiakkaan tunnistamiseksi ovat varsin rajalliset.

Koska olet viimeksi tarkistanut, onko asiakkaasi Venäjän vastaisella pakotelistalla? 

Yritysten kannalta oleellisessa roolissa on Venäjää koskeva pakotelainsäädäntö, jonka tulkitsemiseen apua tarjoaa muun muassa ulkoministeriö, joka listaa sivuillaan ohjeita yrityksille. Pakotteisiin koskevien tiedustelujen määrän kasvusta kertoo se, että ulkoministeriön pakotteisiin liittyvä yritysneuvonta on ruuhkautunut.

Konsulttiyritys Netprofilen perustaja Christina Forsgård on tänä vuonna selvitellyt potentiaalisten asiakkaiden mahdollisia Venäjä-kytköksiä.

– Lain noudattaminen on välttämätöntä, mutta selvittäminen on lähes mahdotonta, jos venäläinen hakee jonkin toisen maan kansalaisuuden ja toimii sieltä käsin. Yritykset ovat todella vaikeassa tilanteessa, hän kommentoi.

”Jos yrityksestä pyytää asiakirjoja, jotka kertovat määräysvaltaa käyttävistä omistajista, ei ole sanottu, että saa oikeita asiakirjoja.”

Christina Forsgård, viestintäkonsultti ja yrittäjä

Pakotelainsäädäntö edellyttää, että yritys selvittää asiakasyrityksen määräysvaltaa käyttävät omistajat. Tämän jälkeen pitäisi pystyä selvittämään, onko kyseinen omistaja EU:n tai YK:n pakotelistalla.

– Jos yrityksestä pyytää asiakirjoja, jotka kertovat määräysvaltaa käyttävistä omistajista, ei ole sanottu, että saa oikeita asiakirjoja. Ikävä puoli on, että pakotteita kierretään ja se tekee meistä aseettomia. Mitään ei voi tietää varmasti. On vain epämääräinen tunne siitä, onko kaikki ok. Vaikka näkisi miten paljon työtä, homma voi mennä vihkoon.

Netprofile Oy:n perustaja Christina Forsgård
Christina Forsgård.

Luottamus loppui

Olemme aikaisemmin kertoneet, millaisia keinoja yrityksellä on pakotteiden alaisten yritysten ja yksityishenkilöiden selvittämiseen. Yksi työväline on EU:n Sanctionsmap-verkkopalvelu.

Forsgårdin mukaan pakotelainsäädäntö ja vaikeus pakotteiden alaisten yritysten ja henkilöiden selvittelyssä vaikeuttaa merkittävästi uusien asiakkuuksien solmimista.

– Kaikki suomalaiset yritykset ovat tilanteessa, jossa pitää tietää, ettei asiakkaina olisi pakotelainsäädännön alaisia toimijoita. Se on raskasta, koska suomalaisen yhteiskunnan tehokkuus perustuu luottamukseen. Me luotamme siihen, kun ihminen sanoo mistä hän tulee ja mitä tekee. Nyt elämme kokonaan eri maailmassa kuin mihin olemme tottuneet.

Slush varautuu

Marraskuun lopussa järjestettävän Slush-kasvuyritystapahtuman järjestäjät ovat varautuneet Venäjä-riskiin. Slushin viestinnästä kerrotaan, ettei tapahtuma tee yhteistyötä venäläisten toimijoiden kanssa eikä myönnä startup- tai sijoittajapasseja yrityksille, joiden pääkonttori on Venäjällä.

– Startup- tai sijoittajapassin ostaakseen toimijan on täytettävä hakemus. Käymme hakemukset läpi yksitellen, ja vasta hakemuksen hyväksymisen jälkeen yritys voi ostaa Startup- tai Investor-passin. Slushiin ovat kuitenkin lämpimästi tervetulleita vierailijat kansallisuudesta riippumatta, viestinnästä vastaava Hilla Uotila kertoo.

Yrityksiltä vaaditaan oma-alotteisuutta

Lexia Asianajotoimiston tuoreessa artikkelissa käydään läpi yritysten vastuuta pakotetarkistuksissa. Vastuu kasvaa oleellisesti kansainvälistä kauppaa tekevillä yrityksillä.

”Kansainvälistä kauppaa tehdessä tulee selvittää, kohdistuuko kohdemaahan pakotteita. On tärkeää ymmärtää, saako yhtiön tuotteita viedä kohdemaahan. Pitää myös selvittää, minne tuotteita mahdollisesti jaetaan edelleen. Välillinenkin tuotteiden toimittaminen pakotteiden kohteena olevaan maahan kolmannen maan kautta on kiellettyä”.

Yrityksillä on toimiston mukaan korostettu vastuu siitä, että sen tekemät liiketoimet eivät johda pakotteiden rikkomiseen.

”Yrityksen on oltava oma-aloitteinen ja aktiivinen pakotetilanteen selvittelyssä ja sen dokumentoinnissa. Yrityksiltä vaaditaan vilpitöntä mieltä ja yritysten on toimittava huolellisesti kaupankäynnissään rikkomusten välttämiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos yrityksellä herää pienikin epäilys siitä, että myytävät tuotteet ovat päätymässä pakotteiden vastaisesti pakotteiden kohteena olevan maahan tai pakotelistalla oleville henkilöille, on yrityksellä korostettu selvitysvastuu tilanteesta”.

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.
Pauli Reinikainen