14.3.2022 klo 10:00
Uutinen

Palkitse oikein, menesty paremmin

Kaupallinen yhteistyö: Mandatum

Palkitsemisen tarkoitus on motivoida työntekijöitä yhä parempiin suorituksiin ja kertoa, mitkä asiat ja tavoitteet ovat yritykselle tärkeitä. Paremmat suoritukset taas näkyvät yrityksen tuloksessa ja tukevat kasvua.

Kun työntekijöitä pyydettiin Mandatumin palkitsemistutkimuksessa asettamaan eri motivaatiotekijät tärkeysjärjestykseen sen mukaan, miten ne kannustavat tekemään työn erityisen hyvin, nousi rahallinen palkitseminen tärkeimmäksi motivaattoriksi ja heti kannoilla tuli työn merkityksellisyys. Nämä eivät kuitenkaan sulje toisiaan pois, vaan molempia tarvitaan, Mandatumin johtava palkitsemiskonsultti Sini Jämsén kertoo.

Kiinnittämällä huomiota työntekijöiden motivointiin ja palkitsemiseen luodaan edellytyksiä yrityksen hyvälle tulokselle ja kasvulle.

”Palkitsemisen kokonaisuus kannattaa miettiä siten, että se sopii juuri omille työntekijöille ja yrityksen kulttuuriin. Palkitsemisella on keskeinen rooli siinä, kun yritys kertoo työntekijöilleen tavoitteista ja siitä, millaista toimintaa yrityksessä arvostetaan”, sanoo Jämsén.

Peruspalkka on palkitsemisen pohja, jonka päälle muu palkitseminen rakentuu. Työntekijän näkökulmasta palkalla pitää pärjätä, mutta tärkeää on myös oikeudenmukaisuus. ”Tasa-arvoinen palkkataso on myös jokaisen organisaation etu, sillä tutkimusten perusteella oikeudenmukaisuuden kokemuksella on yhteys toiminnan tuloksellisuuteen.”

Kannattavampaa palkitsemista palkkiorahastolla

Peruspalkan lisäksi monissa yrityksissä maksetaan erilaisia palkkioita esimerkiksi suoritukseen ja tulokseen perustuen. Suomessa yleisimpiä ovat tulospalkkiot. Tulospalkkiojärjestelmän suunnitteluun kannattaa kiinnittää huomiota, jotta ne ohjaavat toimintaa haluttuun suuntaan.

Tulospalkkioiden hallinnointiin, maksamiseen ja sijoittamiseen toimii tehokkaana välineenä palkkiorahasto, joka mahdollistaa suuremmat palkkiot ja lisää palkitsemisen vaikuttavuutta. Rahaston kautta työntekijä saa palkkionsa jopa 48 % suurempana käteisnostoon verrattuna. Rahastoon siirrettäessä palkkioista ei tarvitse maksaa henkilösivukuluja eikä veroja, ja nostettavista varoista 20 % on verovapaata.

”Palkkiorahasto on arvostettu henkilöstöetu, joka mahdollistaa pitkäjänteisen säästämisen ja sijoittamisen, mutta toisaalta säästöjä pystyy tarvittaessa nostamaan vuosittain. Palkkiorahasto voi sijoittaa myös yrityksen osakkeisiin, jolloin työntekijöistä tulee sen kautta yrityksen omistajia”, Jämsén sanoo.

Sini Jämsén
Johtava Palkitsemisenkonsultti

Kaikki palkitseminen ei ole rahaa

Työnantajat voivat kantaa vastuutaan myös tukemalla työntekijöiden taloudellista hyvinvointia. Työnantajan tarjoamat henkilövakuutukset tuovat apua kriisitilanteissa ja lisäeläkevakuutus taas vahvistaa työuran jälkeistä toimeentuloa.

Vaikka raha onkin iso motivaattori, on myös syytä muistaa, ettei kaikki palkitseminen ei ole rahaa. Kaikki työntekijöille tarjotut edut ovat osa henkilön kokonaiskompensaatiota: lounasedut, tiimipäivät ja merkkipäivämuistamiset.

”Myös hyvä johtaminen, merkityksellinen työ ja vaikutusmahdollisuudet luovat työmotivaatiota. Ruoki siis yhteishenkeä ja toimivaa yrityskulttuuria”, Jämsén muistuttaa.

Yrittäjien jäsenenä saat maksuttoman kartoituskeskustelun palkitsemisen nykytilasta. Lisäksi tarjolla etuja Mandatumin sijoittamisen palveluista.

Tutustu etuihin: MANDATUMLIFE.FI/SUOMEN-YRITTAJAT