7.6.2018 klo 11:55
Uutinen

Palkitsimme yrittäjyysstipendeillä 3 koululuokkaa

Imatran Seudun Yrittäjät lanseeraavat keväälle yrittäjyyden
luokkakohtaisen stipendin. Tänä keväänä jaetaan ensimmäiset
yrittäjyysstipendit, joiden tarkoituksena on osoittaa arvostusta
opettajien yrittäjyyskasvatustyötä kohtaan. Stipendien tavoitteena on
kannustaa lapsia toimimaan yhdessä rohkaisten yrittämään, kokeilemaan ja
ideoimaan uutta.
Yritystoiminta on asenne, joka voi viedä kohti unelmia. Työ on se, jolla
yrittäjyys konkretisoituu ja tulee todeksi.
Imatran Seudun Yrittäjät haluavat nostaa esiin yrittäjyyden arvon
uskomalla lapsiin ja nuoriin. He ovat tulevaisuuden tekijät, joihin
satsaaminen on korvaamaton investointi!

Stipendit sai Linnalan koulun 4A ja 4M luokat sekä Vuoksenniskan koulun kaupallisten aineiden ryhmä.