17.10.2017 klo 15:41
Uutinen

Palkkatukirahaa on nyt tarjolla! Nu har vi rikligt med pengar för lönestöd!

Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto:

Nyt kannattaa hakea palkkatukea uuden työntekijän palkkaamisen

Arvoisa yrittäjä!

Mietitkö uuden työntekijän palkkaamista? Muista, että voit saada palkkatukea, jos palkkaat työttömän työnhakijan!

Palkkatuki on taloudellinen tuki, jota TE-toimisto voi myöntää työnantajalle työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin. Vaikka palkkatuki myönnetään ja maksetaan työnantajalle, tuen myöntäminen lähtee aina työttömän työnhakijan palvelutarpeesta. Palkkatuen tarkoituksena on edistää työnhakijan työllistymistä avoimille työmarkkinoille silloin, kun hänen työttömyytensä uhkaa pitkittyä, hänellä on puutteita ammatillisessa osaamisessa tai työnhakua vaikeuttaa vamma tai sairaus.

Menettele näin!

Ilmoita työpaikka TE-toimistoon ja kerro, että olet kiinnostunut rekrytoimaan palkkatuen avulla. TE-toimisto tekee työtarjouksia henkilöille, joiden palkkaamiseen voidaan myöntää palkkatukea. Muista, että palkkatukea täytyy aina hakea ennen uuden työntekijän palkkausta!

– Nyt jos koskaan kannattaa hakea palkkatukea, sillä meillä on mukavasti palkkatukirahaa tarjolla, toteaa johtaja Helvi Riihimäki Pohjanmaan TE-toimistosta.

Ota yhteyttä!
Pohjanmaan TE-toimisto
Työnantaja- ja yrityspalvelut
puh. 0296 056 001
s-posti: yrityspalvelut.pohjanmaa@te-toimisto.fi


Österbottens arbets- och näringsbyrå:

Nu lönar det sig att ansöka om lönestöd för att anställa en ny medarbetare.

Bästa företagare!

Funderar du på att anställa en ny medarbetare? Du kommer väl ihåg att du kan få lönestöd om du anställer en arbetslös arbetssökande?

Lönestöd (lönesubvention) är ett ekonomiskt stöd som arbets- och näringsbyrån kan bevilja till arbetsgivaren för kostnaderna av att anställa en arbetslös arbetssökande. Även om lönestödet beviljas och betalas ut till arbetsgivaren utgår beviljandet av stödet alltid från den arbetslösa arbetssökandens behov av service. Syftet med lönestödet är att bidra till att den arbetssökande får sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden i situationer där arbetslösheten hotas bli förlängd, personen har brister i sina yrkeskunskaper eller ett handikapp eller en sjukdom som gör det svårare att få arbete.

Gör så här!

Anmäl det lediga jobbet till arbets- och näringsbyrån och berätta att du är intresserad av att rekrytera med hjälp av lönestöd. Arbets- och näringsbyrån kan sedan erbjuda arbetet till personer för vilka lönestöd kan beviljas. Kom ihåg att man ska alltid ansöka om lönestöd innan arbetsförhållandet börjar.

– Nu lönar det faktiskt att ansöka om lönestöd eftersom vi har rikligt med pengar för detta ändamål, konstaterar Helvi Riihimäki, direktör för Österbottens arbets- och näringsbyrå.

Ta kontakt med oss!
Österbottens arbets- och näringsbyrå
Arbetsgivar- och företagsservice
tfn 0296 056 001
e-post: foretagstjanster.osterbotten@te-byran.fi