16.3.2017 klo 09:21
Uutinen

Palvelusetelien käyttöä lisättävä sote-alan pk-yrityksissä

Hallituksellamme on huoli vähäisestä palveluseteliyrittäjyyden määrästä kunnissa. Hallituksen lausunnossa esitetään, että kuntapäättäjien aika on nyt huolehtia paikallisten sote-alan pk-yritysten toimintaedellytysten jatkumisesta ennen soten siirtymistä maakunnille vuonna 2019.

Huhtikuun kuntavaaleissa valittavilla valtuutetuilla on mahdollisuus vahvistaa oman kunnan sote-palveluja pitkälle tulevaisuuteen.

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien hallitus toivoo uusien kuntapäättäjien ottavan huolehtiakseen paikallisten sote-palveluiden tarjonnan lisäämisen omassa kunnassaan. Hallitus kannustaa kuntia ottamaan nopeasti käyttöön uusia palveluseteleitä ja laajentamaan jo olemassa olevien setelien käyttöä. Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien huolenaiheena on, että palveluseteliyrittäjyyttä on kunnissa vielä kovin vähän.

Kun sote siirtyy maakunnille 2019, nyt toimimalla ja paikalliset yritykset huomioimalla taataan, että paikalliset toimijat tarjoavat jatkossakin kuntalaisille jo tuttuja palveluita. Näin sote-palvelujen lisäksi myös sote-alan työpaikat ja veroeurot säilyvät kunnassa. Vain näin toimimalla taataan kuntalaisille lähipalvelut, syntyy uutta paikallista yrittäjyyttä ja jo olemassa olevat yritykset vahvistuvat ja työllistävät.

Tulevaa sote-lakia tulee valmistella suoran valinnan piirissä olevien palvelujen osalta siten, että palvelusetelien käyttö tulee osaltaan pakolliseksi.

Myös Suomen Yrittäjien hallitus kannustaa kuntia huolehtimaan siitä, että koko uudistus voidaan toteuttaa sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Sosiaali- ja terveyspalveluissa kunnat voivat nyt laajentaa palvelusetelien käyttämistä. Palvelusetelien käyttämisellä totutaan asiakasvalintojen tekemiseen ja turvataan monipuoliset pienten tuottajayritysten lähipalvelut.

Seinäjoella 15.3.2017

ETELÄ-POHJANMAAN YRITTÄJÄT RY

Anne Niemi

puheenjohtaja