1.2.2018 klo 14:05
Uutinen

Palveluseteliltä toivotut tavoitteet uhkaavat jäädä täyttymättä

Lahden kaupungin sivistyslautakunnan päätös varhaiskasvatuksen palveluseteliehdoista vesittää joustavaksi tarkoitetun rahoitustyökalun hyvät tavoitteet.

– Yksityisille toimijoille asetetut ehdot ovat senkaltaiset, että moni katsoo malliin mukaan lähdön sisältävän liikaa riskejä. Lopputuloksena on se, etteivät monipuoliset hoitopaikat eikä peräänkuulutettu tasa-arvo lisäänny, sanoo Päijät-Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja Outi Hongisto.

Palvelusetelin on tarkoitus olla sekä kunnan että asiakkaan kannalta joustavuutta lisäävä vaihtoehto. Nyt ehdot kangistavat hyvän työkalun: kaupunki määrittää hintakaton, jonka lisäksi asiakkaalta ei saa periä muita maksuja. Samalla säädetään pakollisena kustannustekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, mitä viivan alle jää.

– Kaupungin oman peruspäiväkotipaikan kustannukseksi on ilmoitettu 935 euroa kuukaudessa. Sivistyslautakunnan mielestä yrittäjän on selvittävä samasta 825 eurolla. Pyritäänkö säästöihin yrittäjän toimentulon kustannuksella, kysyy Hongisto. – Kukaan ei lähde palvelusetelituottajaksi tekemään tappiota. Jos taas joudutaan toimimaan vain kannattavuuden rajoilla, ei kehittämiseen jää enää resursseja, Hongisto jatkaa.

Päätös asettaa erityyppiset ja -kokoiset toimijat eri asemaan. Pienet päiväkodit ja -hoitopaikat joutuvat kilpailuasetelmaan, jossa suurilla yksiköillä on paremmat resurssit täyttää asetetut ehdot ja tuottaa palvelu vaaditulla hinnalla.

Yrittäjäjärjestön näkemyksen mukaan tilanteen korjaisi mahdollisuus periä omavastuuosuuden lisää. Yrityksille tulee antaa mahdollisuus päättää, millä hinnalla katsovat voivansa tuottaa palvelun omat kustannusrakenteensa huomioiden ja niillä ehdoilla, jotka säännöissä velvoitetaan.

– Osoittaa täyttä ymmärtämättömyyttä yritystoimintaa kohtaan sanoa, että aukioloajan pidentäminen on pienelle päiväkodille vain työaikajärjestelykysymys. Joka ikinen lisätunti on myös kustannustekijä, toteaa Hongisto.

Kaupungin sinänsä oikeutetut tarpeet saada palvelutarjontaan laajennuksia esim. aukioloaikoihin, tulee yrittäjäjärjestön mukaan saada aikaan kannustimilla. Myös ns. nollamaksuluokan mahdollisuudet valita yksityisistä vaihtoehdoista on järjestettävissä: palvelusetelilaki velvoittaa tarvittaessa korottamaan asiakkaalle setelin arvoa sosiaalisin perustein.

Lisätietoja
toimitusjohtaja Outi Hongisto, p. 050 597 8802, outi.hongisto@phyrittajat.fi