6.2.2020 klo 13:28
Uutinen

Perhevapaat tuovat joustoja ja vähentävät työllisyyttä

Kaavaillut uudistukset perhevapaissa auttaisivat yrittäjävanhempia hoitamaan sekä lapset että yrityksen hyvin. Joustoihin suhtaudutaan myönteisesti. Mallin rahoitus herättää sen sijaan kysymyksiä.

– Uudistuksessa uhkaa kuitenkin työnantajakustannusten nousu ja työllisyyden heikentyminen, toteaa Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén.

Riihimäkeläinen sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen kertoi keskiviikkona perhevapaauudistusta valmistelevan työryhmän työstä ja jatkovalmisteluun valikoituneesta päivärahamallista. Suomen Yrittäjät on mukana työryhmässä.

Työmarkkina-asioiden päällikön Harri Hellsténin mukaan malli on yrittäjille niin hyvä, kuin EU-direktiivien ja hallitusohjelman vaatimusten pohjalta voi saada aikaan.

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä jatkaa valmistelua mallista, jossa molemmille vanhemmille tulisi oma 164 päivän kiintiö, josta voisi luovuttaa toiselle 69 päivää. Isille kiintiöityjä ansiosidonnaisia vapaita siis pidennetään lyhentämättä äitien nykyisin käytettävissä olevaa osuutta, kuten hallitusohjelmassa edellytetään. Lisäksi synnyttävälle vanhemmalle tulisi 30 päivän raskausrahakausi.

Joustoja kaavaillaan niin, että vapaita voisi esimerkiksi pitää nykyistä useammassa osassa ja jaksossa.

– Joustot mahdollistaisivat myös yrittäjille paremmin perhevapaiden pitämisen. Ajamme sitä työryhmässä, Hellstén sanoo.

Hellsténin mukaan joustot kuuluvat työntekijöillekin, kunhan niistä sovitaan työpaikalla. Tätä valmistellaan työ- ja elinkeinoministeriössä.

Hellstén muistuttaa, että päätöksiä ei vielä ole tehty. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan aikaisintaan ensi vuoden alusta.