30.5.2024 klo 09:40
Uutinen

Petri Ovaska: Paras tapa vaikuttaa Euroopan Unionin tulevaisuuteen on äänestää

Euroopan Unioni on kohdannut monia haasteita, kuten pandemian ja Ukrainan sodan vaikutukset. Ne ovat korostaneet tarvetta nopeille ja yhtenäisille päätöksille. Julkinen velkaantuminen ja kilpailukyvyn heikkeneminen vaativat pohdintaa ja konkreettisia toimia.

EU:n perinteinen vastaus haasteisiin on ollut sääntely, mutta liiallinen byrokratia ja ylisääntely ovat tuoneet uusia ongelmia.

Kestävä tulevaisuus perustuu yhteisiin arvoihin ja tavoitteisiin.  Käytännössä avainasemassa ovat erityisesti pk-yritykset ja niiden menestyminen, sillä ne ovat talouden selkäranka.

Suomelle EU:n sisämarkkinat tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia. Yritysten menestyminen ja kilpailukyky EU:n 450 miljoonan ihmisen ja 25 miljoonan yrityksen markkina-alueella on mahdollisuuksien ydin. Meidän on oltava alkavalla EU-toimikaudella eturintamassa rakentamassa toimivampaa ja kilpailukykyisempää Eurooppaa.

Euroopan tulevaisuus globaalina johtajana riippuu yhtenäisyydestä ja päättäväisyydestä. Tämä edellyttää uusien toimintatapojen omaksumista ja joustavuutta. Sääntelyn on tuettava innovaatiota ja talouskasvua, ja sisämarkkinoiden on toimittava saumattomasti tarjoten yhtäläiset mahdollisuudet kaikille.

Äänestäminen europarlamenttivaaleissa on keskeinen tapa vaikuttaa EU:n päätöksentekoon. Kansalaisten aktiivinen osallistuminen on ratkaisevaa EU:n demokratialle ja jäsenmaiden tarpeisiin vastaamiselle.

Konkreettiset toimet ovat välttämättömiä muutoksen aikaansaamiseksi. Investoinnit koulutukseen, tutkimukseen ja kehitykseen sekä innovaatioiden tukeminen ovat avainasemassa Euroopan kilpailukyvyn säilyttämisessä. Äänestäminen europarlamenttivaaleissa on ensimmäinen askel tähän suuntaan.

Ennakkoäänestys alkaa 29.5 ja varsinainen vaalipäivä on 9.6.2024.

Kirjoittaja on Uudenmaan Yrittäjien aluejohtaja

Kolumni on julkaistu mm. Keski- ja Länsi-Uusimaassa.