31.8.2017 klo 15:32
Uutinen

Peukku avauksille, rakenneuudistuksen puute pettymys

Budjettiriihestä tuloksena useita hyviä avauksia yrittäjyyden edistämiseksi. – Mutta merkittävä työmarkkinareformi näyttää jäävän tekemättä, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Hallitus julkisti tänään suunnitelmansa valtion ensi vuoden talousarvioksi. Siinä on useita yksittäisiä avauksia, jotka edistävät yrittäjyyttä.

– Hallitusta on syytä kiittää siitä, että se haluaa edistää yritysten omistajanvaihdoksia, tukea työttömien yrittäjyyttä ja säilyttää alueellisen kuljetustuen. Näillä kaikilla on iso merkitys yrittäjyyden edistämisessä eri puolilla maata, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

400 000 euroa yritysten omistajanvaihdosten edistämiseen

Hallitus kertoi edistävänsä yritysten omistajanvaihdoksia osoittamalla hanketoimintaan ensi vuonna 400 000 euroa. Hallituksen mukaan toimien tulisi kohdistua myyjiin, luopujiin, ostajiin, jatkajiin, asiantuntijoihin, rahoittajiin sekä julkisiin toimijoihin. Suomen Yrittäjät on edistänyt omistajanvaihdoksia eri puolilla Suomea jo vuosia.

Työttömän siirtymistä yrittäjäksi helpotetaan

Hallitus kertoi, että työttömyysturvan käyttö yritystoiminnan aloittamiseen mahdollistetaan. Työttömyysturvalakia muutetaan niin, että yritystoiminnan sivu- ja pääsivutoimisuutta ei arvioitaisi neljän kuukauden aikana siitä, kun yritystoiminta on aloitettu. Tämä asia on peräisin Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikön Harri Hellsténin ja Akavan johtajan Maria Löfgrenin selvityksestä, jonka he tekivät työministeri Jari Lindströmin pyynnöstä.

Alueellinen kuljetustuki säilyy

Alueellista kuljetustukea jatketaan vuosille 2018–2019. Tarkoitus on alentaa lisäkustannuksia, jotka tulevat syrjäisten ja harvaan asuttujen alueiden yrityksille pitkistä kuljetusmatkoista. Suomen Yrittäjät ja sen aluejärjestöt vaativat ennen budjettineuvotteluja alueellisen kuljetustuen säilyttämistä.

Yritystukiremontti ja perhevapaauudistus – ”Yrittäjät mukaan valmisteluun”

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettamassa työryhmän laatimaan pitkän aikavälin suunnitelman ja esitykset yritystukien uudistamiseksi. Työryhmään kutsutaan kaikkien eduskuntaryhmien edustus. Suomen Yrittäjät on vaatinut, että yritystuet uudistetaan pitkäjänteisesti ja niin, että yritykset pystyvät ennakoimaan ne.

Hallitus asettaa ministerityöryhmän ja virkamiestyöryhmän valmistelemaan perhevapaauudistusta. Hallitus kertoi valmistelevansa perhevapaan uudistukset ”yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa”.

Pentikäisen mukaan on erittäin hyvä, että perhevapaauudistusta ja yritystukiremonttia aletaan valmistella.

– On tärkeää, että kaikki keskeiset osapuolet, myös Suomen Yrittäjät, ovat mukana jatkovalmistelussa, Pentikäinen sanoo.

Rakenneuudistukset tekemättä

Yrittäjäjärjestön mielestä on valitettavaa mutta ei yllätys, että rakenteellisia uudistuksia ei tehty.

– Tämä on se hetki, jolloin rakenteelliset uudistukset esimerkiksi työmarkkinoilla kannattaisi aloittaa, Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen sanoo.

Kuismasen mukaan on hyvä, että veronalennuksiin ei lähdetty, koska julkisen talouden tasapainottaminen on erityisen tärkeää tulevan talouskasvun kannalta.

Yrittäjäsanomat