21.9.2018 klo 13:45
Uutinen

Pieni yritys on tutkitusti hyvä työpaikka

Työolobarometrin mukaan pienissä yrityksissä on vahvin keskinäinen luottamus ja niissä voi parhaiten vaikuttaa työnjakoon ja työtahtiin. Pienillä työpaikoilla ollaan myös avoimia. Työntekijöitä kohdellaan selkeästi tasapuolisemmin kuin suurissa yrityksissä.

Työ- ja elinkeinoministeriön Työolobarometri 2016 kertoo selkeästi, että alle 10 hengen yrityksissä työntekijöiden ja johdon väliset suhteet ovat avoimet ja luottamukselliset. 40 prosenttia vastaajista pienissä yrityksissä on vahvasti tätä mieltä, kun suurissa yli 200 hengen yrityksissä vastaajista vain 14 prosenttia on sitä mieltä.

Kaikkein selkein ero pienten yritysten hyväksi tulee tasapuolisuudessa. Peräti 61 % prosenttia alle 10 hengen yritysten työntekijöistä on täysin sitä mieltä, että työntekijöitä kohdellaan tasapuolisesti. Suurissa yrityksissä vastaava luku on vain 28 %.
Verrattuna ay-liikkeen syytöksiin muun muassa mielivallasta ja pärstäkertoimista kertovat työolobarometrin faktat jotakin aivan muuta.
– Tutkimusten mukaan pieni yritys on hyvä työpaikka ja sen takia pienten yritysten mustamaalaus on hyvin valitettavaa, sanoo Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.
– Aina voi kehittää, mutta lähtökohdat ovat hyvät, Pentikäinen toteaa.

Vuoden 2016 työolobarometria varten haastateltiin 1631 työntekijää eri kokoisista yrityksistä. Tiedot voidaan yleistää koskemaan työssä olevia palkansaajia Suomessa. Tutkimusta on tehty jo vuosia, eikä se ole kertamuuttujista riippuvainen. Vaihtelut tutkimustuloksissa ovat olleet pieniä.

Mahdollisuus vaikuttaa töiden jakamiseen on alle kymmenen hengen yrityksissä parempi kuin suuremmissa. Reilu kolmannes (35%) alle kymmenen hengen yritysten työntekijöistä on sitä mieltä, että he voivat vaikuttaa paljon tai melko paljon työtehtäviinsä. Yli 200 hengen yrityksillä tämä luku on 28 prosenttia.

Myös avoimuus on pienissä yrityksissä selkeästi parasta ja tietoja välitetään hyvin. Peräti 42% alle 10 hengen yritysten työntekijöistä on täysin samaa mieltä väitteestä, että heidän työpaikallaan välitetään tietoja avoimesti. Yli 200 hengen yrityksissä vain 21% on sitä mieltä.

Pienissä yrityksissä on parhaat mahdollisuus vaikuttaa myös työtahtiin. Alle 10 hengen yrityksissä 22 työntekijöistä on sitä mieltä, että he voivat vaikuttaa paljon työtahtiinsa. Yli 200 hengen yrityksissä näin kokee 16% työntekijöistä.

Jari Lammassaari
jari.lammassaari@yrittajat.fi