18.9.2023 klo 15:44
Uutinen

Pikasulku ”shokki 300 yritykselle” – Helsingin Tukkutorin alueen Pakastamon lopettamisesta merkittävää haittaa

Helsingin kaupungin suunnitelmat ajaa nopeassa aikataulussa alas Tukkutorin alueen Pakastamon toiminta järkyttävät alueen yrityksiä.

Alueen yritykset ovat huolissaan tulevaisuudestaan, sillä pakastamotilat ovat niiden toiminnassa välttämättömiä.

– Lopettamissuunnitelmat tulivat shokkina Tukkutorin alueen noin 300 yritykselle, joiden toiminta rakentuu pitkälti pakastamotoiminnan varaan. Pakastamossa on 190 yritystä kaupungin vuokralaisina tai alivuokralaisina, kertoo Helsingin Yrittäjien toimitusjohtaja Tiina Oksala tiedotteessa.

Helsingin Yrittäjät ja Perheyritysten liitto pitävät suunnitelmia aikatauluineen yritysten kannalta kohtuuttomina. Pakastamotoiminnan pitäisi jatkua ainakin niin pitkään kuin maanvuokrasopimukset ovat voimassa. Pakastamoa ollaan ajamassa alas jo vuoden kuluttu. Vuokrasopimukset ovat voimassa vuoteen 2036.

– Tukkutorin alueen yritysten liikevaihto on noin miljardi euroa, joten yritysten toimintaedellytysten säilyminen on merkityksellistä koko kaupungille. Pakastamon alasajon seurauksena suuri osa yrityksistä olisi pakotettuja siirtämään toimintansa muualle – käytännössä kehyskuntiin. Sen myötä Helsingistä häviäisi merkittävää elintarvikealan yritystoimintaa työpaikkoineen. Samalla yritysten tarjoamat palvelut kaupungissa toimiville muille yrityksille ja kaupunkilaisille heikkenisivät, painottaa Oksala.

Tukkutorin alueella toimiville yrityksille on tärkeää, että tarjolla on Pakastamon palvelut ja elintarviketoimialaan liittyviä muita toimijoita, joiden kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä muun muassa hoitamalla tavarantoimituksia tehokkaasti yhteiskuljetuksin.

– Uudistaessaan maanvuokrasopimuksiaan vuoteen 2036 suuria investointeja alueelle tehneet yritykset eivät mitenkään ole voineet varautua siihen, että niiden toiminnalle keskeisen Pakastamon toiminta alasajettaisiin ennen maanvuokrasopimusten päättymistä ja vielä yhden vuoden määräajassa. Yritysten pitää voida luottaa toiminnassaan siihen, että kaupungin päätöksenteko on ennakoitavaa ja avointa, korostaa Oksala.

Yritykset maksaisivat puhdistuskustannukset

Kaupungin mukaan Pakastamon kylmäaineena käyttämä ammoniakki aiheuttaa ympäristöriskin ja estää asuntorakentamisen. Pakastamo pitää kaupungin mukaan saada puhdistettua viimeistään vuoden 2024 loppuun mennessä.

Alueen yritykset ovat toimittaneet kaupungille talotekniikan suunnittelutoimiston lausunnon, jonka mukaan Pakastamon ammoniakkimäärän alentaminen lähialueen asuntorakentamisen mahdollistavalle tasolle tai ammoniakin korvaaminen vaarattomalla kylmäaineella on täysin mahdollista ensi vuoden loppuun mennessä.

– Yritykset esittävät kaupungille, että Pakastamon puhdistaminen ammoniakista käynnistetään viipymättä yritysten vastatessa itse kustannuksista. Näin Pakastamon toiminta voi jatkua maanvuokrasopimusten määräajan, kertoo Oksala.

Pakastamon alasajolle esitetään perusteena myös, että sen vuokraustoiminta on Helsingin Kaupunkitilat Oy:lle tappiollista. Yhtiö ei kuitenkaan ole esittänyt tilan vuokralaisille, että vuokria olisi välttämätöntä korottaa toiminnan jatkumisen edellytyksenä. Myös tältä osin yrityksillä on valmius tulla vastaan voidakseen jatkaa toimintaansa alueella.

– Merkittävämpää kaupungin taloudelle on, jos Pakastamon alasajon seurauksena suuri määrä yrityksiä joutuu muuttamaan pois kaupungista ja samalla kaupungista häviää yksityisen sektorin työpaikkoja verotuloineen. Kaupungin tavoitteleman yritysmyönteisen imagon kärsimisestä puhumattakaan, sanoo Oksala.

Oksala korostaa myös, ettei muutoinkaan olisi kohtuullista irtisanoa Pakastamon vuokrasopimukset päättymään poikkeuksellisen lyhyessä vuoden määräajassa, jolla aiheutettaisiin suurelle yritysjoukolle merkittävää toiminnallista ja taloudellista haittaa. Uusien korvaavien tilojen löytäminen tai toimi- ja pakastamotilojen rakentaminen lupaprosesseineen veisi yrityksiltä vähintäänkin pari vuotta.

Kaupunginhallituksen konsernijaostolle toimittamassaan kirjelmässä Helsingin Yrittäjät toteaa, että Pakastamon alasajolle esitetyt keskeiset syyt voidaan varsin nopeasti korjata ja tilan toimintaa jatkaa.

Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli kokouksessaan maanantai-iltana Pakastamon toiminnan mahdollista alasajoa. Asia pantiin pöydälle jatkokäsittelyä odottamaan.

Edit 19.9.2023 klo 7.30: Lisätty jutun loppuun tieto asian pöydällepanosta kaupunginhallituksen konsernijaostossa

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.
Toimitus
Toimitus