29.4.2024 klo 16:30
Uutinen

Pilkottaako jo valo?

Huhtikuun Suomen Yrittäjien Yrittäjägallup kertoo, että ennätysmäärä pk-yrityksiä ilmoittaa oman taloudellisen tilanteensa melko tai erittäin huonoksi. Niin sanoo 19 prosenttia pk-yrityksistä. Määrä on korkein sitten toukokuun 2022, jolloin asiaa kysyttiin ensimmäisen kerran Yrittäjägallupissa. Toisaalta puolet vastaajista kertoo yrityksen taloudellisen tilanteen olevan joko hyvä tai erittäin hyvä.

Heikoimmaksi yrityksensä taloudellisen tilanteen arvioivat yksinyrittäjät ja kaupan toimialalla sekä teollisuudessa toimivat yritykset. Näistä teollisuuden toimialan yrityksistä joka yhdeksäs kertoi taloudellisen tilanteensa erittäin huonoksi.

Näkymien heikentymistä selittää suurelta osin poliittisten lakkojen aiheuttamat menetykset ja talouden hyytyminen. Yksinyrittäjien osalta tulevaisuuden näkymät ovat keskivertoa paremmat. Työllistäviin yrityksiin lakkoilu sen sijaan on vaikuttanut enemmän. Erityisesti teollisuuden ja suhdanteesta jo muutenkin kärsineen rakentamisen toimialan yrityksistä jopa viidennes arvioi heikkenevistä näkymistä.

Poliittisista lakoista johtuvia kielteisiä vaikutuksia olivat asiakkaiden kärsiminen (38 prosenttia), logistiikkaketjun häiriöt (24 prosenttia), menetykset liiketoiminnassa (22 prosenttia), tuloksen heikentyminen (20 prosenttia) ja tuonnin häiriintyminen (11 prosenttia).

Yrittäjägallup kertoo myös, että lakkojen vaikutuksia pidettiin kielteisinä (46 prosenttia) tai niillä ei katsottu itselle olleen vaikutusta (49 prosenttia). Joka sadas vastaaja piti vaikutuksia myönteisinä. Kaksi kolmesta teollisuuden ja kaupan toimialan vastaajasta piti ay-liikkeen lakkoilun vaikutuksia kielteisinä. Vaikutukset olivat taloudellisia, mutta valitettavasti ne näkyvät myös investointien lykkäämisenä ja perumisina.

Perustetta pienelle optimismille antaa se, että yrittäjien jaksaminen työssä on kohentunut. Vastaajista 37 prosenttia kertoo, että heillä ei ole jaksamisongelmia. Lähes puolet (47 prosenttia) on joskus ylirasittunut, yhdeksän prosenttia on jatkuvasti ylirasittunut ja viisi prosenttia lähellä loppuun palamista.

Tilanne on parantunut viime vuosina. Toukokuussa 2022 vastanneista 34 prosenttia kertoi, ettei heillä ole jaksamisongelmia, mutta 17 prosenttia oli joko jatkuvasti ylirasittunut tai lähellä loppuun palamista.

Esa Mänttäri
toimitusjohtaja
Vantaan Yrittäjät
esa.manttari@yrittajat.fi

Kuva Sami Kuusivirta