10.3.2017 klo 11:28
Uutinen

Pk-barometri: Euroopan yritykset ennakoivat sisämarkkinoiden kysynnän hiljentymistä

EU:n pk-yritysbarometri kertoo pk-yritysten näkymien parantumisesta, mutta epävarmuustekijät nostavat päätään.

– Euron ulkopuoliset maat näyttävät erityisesti joutuvan kantamaan viimeaikaisten geopoliittisten tapahtumien, erityisesti Brexitin, seuraukset. Lisäksi odotettu kotitalouksien kysynnän hiipuminen on alentanut pk-yritysten odotuksia. Tämä vaikuttaa erityisesti rakennus- ja henkilökohtaisten palveluiden aloilla, Euroopan pk-yritysten kattojärjestön UEAPMEn tiedotteessa kerrotaan.

UEAPMEn mukaan nyt vaaditaan parannuksia kilpailukykyyn ja investointiedellytysten vahvistamista, jotta talouskasvu olisi kestävää.

Sisämarkkinoiden kysyntä hiipunut

UEAPMEn puheenjohtaja Ulrike Rabmer-Koller kertoi barometrin tuloksia keskiviikkona EU:n instituutioiden sekä työnantajia ja työntekijöitä edustavien tahojen välisessä kolmikantatapaamisessa.

– Tulokset ennustavat kokonaisuudessaan positiivista skenaariota, mikä on linjassa ennusteiden kanssa. Kuitenkin pk-yritykset odottavat sisämarkkinoiden kysynnän hiljentymistä tällä vuosipuoliskolla johtuen korkeammasta inflaatiosta ja elvytystoimien hiipumisesta.

Suomessa riskit jopa suuremmat kuin EU-alueella keskimäärin

Suomen Yrittäjien ekonomisti Petri Malisen mukaan UEAPMEn barometrin yleisindeksi on vahvasti samantyyppinen kuin SY:n helmikuussa julkistetussa barometrissa. Indeksi kuvaa pk-yritysten lähiajan näkymiä suhdannekehityksestä.

– Meillä nähdään samat riskit kuin EU-alueellakin, mutta meillä riskien paino on hieman suurempi. Tämä johtuu lähinnä siitä, että jo viime vuosi oli se talouden huippuvuosi. Kasvu toki jatkuu, mutta se ei kiihdy, vaan hiljenee.

Kotimaisen toimintaympäristön osalta Malinen peräänkuuluttaa tarvetta rakenneuudistuksille.

– Kun riskit ovat näin suuria, olisi tartuttava rohkeasti niihin toimiin, joilla yritysten riskinottohalua ja -kykyä tuettaisin. Näin siksi, ettei riskinottohalu kääntyisi laskuun, vaan jatkuisi positiivisena. Meillä on ennen kaikkea tarvetta rakenneuudistuksille.

Riikka Koskenranta

riikka.koskenranta@yrittajat.fi